homesitemapcontactA+

Preklinisch

Proefdieronderzoek Onder De Loep

Proefdieronderzoek onder de loep

Oostenrijkse onderzoekers hebben in een literatuuroverzicht uiteengezet wat de voordelen en beperkingen zijn van proefdiermodellen. Hun voornaamste conclusie is dat het belangrijk is het juiste model te selecteren om een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Lees meer
  • 11-11-2016
Humaan Virus Aanwezig In Witte Stof Laesies

Humaan virus aanwezig in witte stof laesies

Onze omgeving speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van MS en daarom is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van virussen. Nu blijkt een humaan virus, wat verstopt zit in ons DNA, aanwezig te zijn in MS cellen en een negatieve invloed te hebben op ontsteking en remyelinisatie.
Lees meer
  • 27-09-2016
Stamcellen Maken Myeline In Apen MS

Stamcellen maken myeline in apen MS

De voorloper van oligodendrocyten die zijn gemaakt uit stamcellen overleven in de hersenen van apen met een MS-achtige ziekte. Tevens bewegen de cellen naar de laesies in de witte stof waar ze nieuwe myeline aanmaken.
Lees meer
  • 16-09-2016

Bescherming van axonen in MS

Een groep onderzoekers uit Rochester, Amerika, heeft aangetoond dat stimulatie van beschadigde cellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van myeline (oligodendrocyten) met een specifieke antilichaam zorgt voor remyelinisatie waardoor de axonen beschermd blijven van schade.
Lees meer
  • 23-02-2016

Retrovirussen in DNA oorzaak of gevolg MS

In het DNA van mensen met MS is de expressie van bepaalde zogenaamde Humane Endogene RetroVirussen (HERVs) verhoogd. Onbekend is of de expressie van deze retrovirussen de oorzaak of het gevolg is van MS.
Lees meer
  • 12-02-2016

Afsterven zenuwcellen oorzaak MS?

Recent onderzoek toont aan dat MS mogelijk ontstaat door afsterven van oligodendrocyten. Dit zou betekenen dat MS niet door externe factoren (virussen, bacteriën, toxines) wordt veroorzaakt, maar in het zenuwstelsel zelf begint. Hoe dit gebeurt is nog niet duidelijk.
Lees meer
  • 05-02-2016

Invloed interferon op ontwikkeling embryo’s

IFNβ-1a en IFNβ-1b veroorzaken geen vormafwijkingen in gekweekte embryonale cellen, maar wel een groeivertraging van deze cellen. Dat concluderen Turkse onderzoekers op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van bevruchte eicellen buiten het lichaam.
Lees meer
  • 02-02-2016

MS alleen in mensen

Multiple sclerose ontwikkelt zich uitsluitend in mensen. Apen ontwikkelen normaliter geen MS. Ze zijn echter zeer gevoelig voor een experimenteel geïnduceerde op MS gelijkende ziekte.
Lees meer
  • 27-11-2015