Organisatie

Organisatie - 20-11-2015

MSweb is in oorsprong een initiatief van Nora Holtrust - bij wie in 1995 MS is geconstateerd – en haar dochter Wendelmoet. Hun idee dateert van 1999 en is uitgewerkt binnen de toenmalige redactie van het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland (MSVN). Nora was een van de redactieleden.

Stichtingsstatuten MSweb - 24-01-2015

Stichtingsstatuten Stichting Vrienden MSweb per 1 januari 2015

ANBI - 21-11-2013

MSweb heeft een transparantie pagina met informatie over de stichting. Deze sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

Redactiestatuut MSweb - 15-02-2013

Redactiestatuut voor MSweb en MSkidsweb alsmede voor het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland

Privacyverklaring - 06-08-2012

Ten behoeve van de website www.msweb.nl verzamelt en verwerkt MSweb geen persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Disclaimer - 09-04-2012

De Redactie van MSweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. De Redactie kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.

Uitgangspunten MSkidsweb - 21-09-2010

Uitgangspunten vastgelegd in september 2010

Omschrijving

In deze rubriek staat een algemeen stuk over de organisatie van MSweb, de disclaimer van MSweb, de internationale gedragsregels waar wij ons aan houden, de Netiquette waar we onze bezoekers aan houden, een paar woorden over privacy en het copyright van MSweb.

Verder zijn hier de Stichtingsstatuten te vinden, het Redactiestatuut dat tussen redactie en het bestuur geldt, de uitgangpunten van MSkidsweb en de samenwerkingsafspraken met de MS Vereniging Nederland, belangrijkste sponsor van MSweb.

 

logo MSVN

 

© Copyright Vrienden MSweb
Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites,
verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van deze web-site
alleen na toestemming van de Redactie.

MSweb.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.