skip to Main Content
Aanmelden Voor Studie Stamceltherapie Weer Mogelijk

Aanmelden voor studie stamceltherapie weer mogelijk

Tot 2 december 2019 konden mensen zich aanmelden als deelnemer voor de studie stamceltherapie bij MS voor de eerste behandelronde. Van de aangemelde kandidaten kwam helaas vrijwel niemand in aanmerking, omdat niet werd voldaan aan de eisen van de studie. Daarom zijn we weer op zoek naar deelnemers en hebben we de aanmelding opnieuw opengesteld. Via het vragenschema kunt u bepalen of u in aanmerking komt voor het onderzoek, en kunt u zich aanmelden.

Om aan de studie mee te kunnen doen, moet er in elk geval sprake zijn van ziekteactiviteit (ontstekingen in hersenen en/of ruggenmerg) ondanks het gebruik van ontstekingsremmende MS-medicatie. Er is een vragenschema gemaakt op het aanmeldformulier, zodat patiënten zelf kunnen bepalen of ze in aanmerking komen voor deelname aan de studie. U komt alleen in aanmerking als u alle vragen kunt doorlopen. We vragen u dan ook vriendelijk het formulier naar waarheid in te vullen en u niet aan te melden als u niet voor het onderzoek in aanmerking komt.

Studie Amsterdam

Amsterdam UMC neemt deel aan een grote internationale gerandomiseerde multicenter studie die in Scandinavië is opgezet. In deze studie wordt stamceltherapie vergeleken met meerdere effectieve MS-medicijnen (alemtuzumab, cladribine of ocrelizumab). In de totale studie doen 100 mensen met MS mee uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland. Vijftig van hen krijgen stamceltherapie (groep A) en vijftig krijgen een tweedelijnsmiddel (groep B). Amsterdam UMC wil 20 mensen laten meedoen aan de internationale studie, tien in groep A en tien in groep B. Na twee jaar worden de effectiviteit, de veiligheid en de kosten van beide behandelingen, inclusief nazorg, met elkaar vergeleken. Daarna volgt een follow-up tot 5 jaar na de start van de behandeling om ook de effectiviteit en veiligheid op langere termijn in kaart te brengen

Meer informatie over de studie stamceltherapie bij MS en de studie vindt u in de Q&A en het aanmeldformulier

De studie stamceltherapie bij MS is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke subsidie van Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds

Bron: Amsterdam UMC, locatie Vumc

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top