homesitemapcontactA+

Aanbieding handtekeningen

Fp Groot Nieuws

Aanbieding handtekeningen Burgerinitiatief SCT-traject

De MS-vereniging Nederland en de Stichting Op de Been hebben op dinsdag 12 september 2017 de Tweede Kamer de bijna 50.000 digitale handtekeningen aangeboden van het Burgerinitiatief voor een Nederlands stamceltransplantatie (SCT)-traject ten behoeve van mensen met MS.

Boaz Spermon overhandigd de bijna 50.000 handtekeningen aan CDA-politica Hanke Bruins Slot.

De aanbieding gebeurde in de zogeheten Statenpassage van het Kamergebouw in Den Haag, de publieksruimte tussen de diverse onderdelen van het parlementaire complex.

Aan de aanbiedende kant stonden voorzitter Jan van Amstel en directeur Chris Schouten van de MS-vereniging Nederland – de enige Nederlandse belangenvereniging van en voor mensen met MS – samen met MS-patiënt Boaz Spermon. Spermon onderging als eerste Nederlander deze aHSCT behandeling in Zweden.

Aan de ontvangende kant voorzitter Hanke Bruins Slot (CDA) van de Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven plus leden van de Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gaan er nu voor zorgen dat de Kamer “een afgewogen beslissing kan nemen” over het burgerinitiatief. Daar komt een openbaar verslag van, waarna de Tweede Kamer gaat beslissen hoe het verder moet.

Het gaat om de zogeheten autologe Hematopoëtische Stamceltransplantatie (aHSCT). Doordat op dit moment zo’n behandeling in Nederland niet mogelijk is, wijken MS-patiënten uit naar universitaire medische centra en privéklinieken in het buitenland. Dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en kan dus alleen op eigen kosten.

Omdat er inmiddels al wereldwijd zo’n 1500 MS-patiënten met aHSCT zijn behandeld, van wie 80 procent met zeer veel succes, wil de MS Vereniging Nederland dat met spoed onderzoek op gang komt naar een verantwoorde en verzekerde Nederlandse weg.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Boaz Spermon, de eerste Nederlandse MS-patiënt die aHSCT heeft ondergaan en wel in het Zweedse Uppsala. Om nu ook andere Nederlandse MS-patiënten die mogelijkheid te bieden heeft Boaz de stichting Op de Been opgericht en steun gezocht en gekregen van de MS Vereniging Nederland.

Bronnen: www.msvereniging.nl  en www.opdebeen.nl 

Zie ook: https://www.ad.nl/den-bosch/bossche-ms-patieneuml-nt-spermon-op-de-bres-voor-therapie-lotgenoten~ad19dcaa/

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *