European Disability Card

Reactie minister op European Disability Card

Minister Hugo de Jonge heeft recent een reactie gegeven aan de Tweede Kamer op een brief met vragen over de European Disability Card (EDC)*. Ook ging hij in op de mogelijkheid tot aanvraag van deze kaart in Nederland.

European Disability CardIn zijn brief geeft De Jonge aan dat hij de bedoelingen van de kaart positief vindt, maar de opzet lastige (grensoverschrijdende) opgaven met zich meebrengen. Ook kiest Nederland voor andere prioriteiten bij de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap.

Naar aanleiding van de brief heeft De Jonge de visie van een aantal andere landen opnieuw gepolst. Daarbij is gebleken dat er zeer verschillend gedacht wordt over de toegevoegde waarde van een dergelijke kaart. Nederland staat ook niet alleen in de keuze om niet mee te doen.

Nederlandse invalshoek bij implementatie

Minister De Jonge licht in de brief nader toe wat de invalshoek van de Nederlandse overheid is bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking moeten volgens De Jonge een vanzelfsprekendheid worden en niet afhankelijk zijn van een bewijs dat diegene een beperking heeft.

De Jonge: “Het voorbeeld dat mevrouw (afzender van de brief, red.) noemt, waarbij haar diensten worden ontzegd, omdat zij de beperking van haar dochter niet volgens een voorgeschreven format kan bewijzen, is zoals het in mijn ogen juist niet moet.”

‘Tijd en energie’

Invoering van de EDC zou een grote operatie zijn, volgens Hugo de Jonge. “Zowel ten aanzien van de wettelijke verankering, als ten aanzien van het inrichten van een aanvraagprocedure (met als gevolg een verhoging van de administratieve lasten). Dat kan, maar dat vraagt tijd en energie van alle betrokkenen die in mijn ogen beter besteed kan worden aan het daadwerkelijk toegankelijker maken van Nederland.”

*De European Disability Card is een kaart die de toegang bevordert van mensen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding door een aantal voordelen in die sectoren te bieden. In België (een van de landen die de kaart sinds oktober 2017 wel accepteert) kunnen organisatoren zelf kiezen welke voordelen ze toekennen. Dit kan verschillen van gratis toegang of toegang met korting, een gratis audio- of videogids, (korting op) aangepaste rondleidingen, toegang tot toegankelijke en voorbehouden plaatsen, een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties, enzovoorts. De EDC is een initiatief van de Europese Commissie.

Bron: https://supportmagazine.nl

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *