homesitemapcontactA+

Goedkeuring Cladribine

Cladribine alleen toegelaten voor behandeling zeer actieve RRMS

Op aanbeveling van de EMA heeft de Europese Commissie in augustus 2017 goedkeuring gegeven om het middel Cladribine 10 mg (handelsnaam Mavenclad) in Europa op de markt te brengen.

Goedkeuring cladribineCladribine is een selectieve immuunherstel therapie. Het wordt in maximaal 2 opeenvolgende jaren 20 dagen oraal toegediend. Studies tonen aan dat de werking ook gedurende het derde en vierde jaar aanhoudt en dat het middel de frequentie van relapsen verlaagt en progressie van handicap vertraagt.

EMA en FDA

Cladribine werd in 2010 zowel door de EMA als door de FDA afgekeurd omdat uit onderzoek bleek dat er groot risico op kanker bestond. Later onderzoek (Clarity en  Clarity Extension) toonde echter aan dat bij behandeling met dit middel, afhankelijk van de cumulatieve dosis, bij ongeveer 90% van de mensen met RRMS geen nieuwe laesies meer op MRI werden waargenomen en dat 81% gedurende vier jaar geen relapsen meer ondervond.

Als belangrijkste bijwerkingen werden gordelroos en een sterke verlaging van het aantal lymfocyten in het bloed waargenomen.

Korte behandeling

Mavenclad 10 mg is de eerste korte kuur behandeling met lange termijn effect die bij mensen met zeer  actieve RRMS de ziekteactiviteit onder controle houdt. Een voordeel voor de patiënt is dat het middel niet over een langere periode hoeft te worden geslikt. Volgens fabrikant Merck levert Cladribine  geen grote veiligheidsproblemen op, ook op lange termijn niet.

Bron: http://www.medscape.com/viewarticle/884703

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *