homesitemapcontactA+

Keukentafelgesprekken

Rechtsgang FNV – gemeente Groningen over indicaties thuiszorg

De FNV stapt naar de rechter omdat de Gemeente Groningen blijft weigeren om de verslagen van keukentafelgesprekken openbaar te maken.

De Gemeentelijke herindicaties voor huishoudelijke zorg zijn op de verslagen van de keukentafelgesprekken uit 2015 gebaseerd. De FNV wil de verslagen van deze gesprekken inzien. Na twee jaar vergeefs hierop wachten, start de vakbond nu een gerechtelijke procedure.

Standaard 2,5 uur thuiszorg

De gemeente Groningen heeft in 2015 met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna alle cliënten standaard op 2,5 uur thuiszorg gezet. Er moeten destijds verslagen van de keukentafelgesprekken zijn gemaakt die de cliënten mogen inzien. De cliënten hebben de FNV gemachtigd deze verslagen in te zien.

De gemeente stelt nu dat die machtiging niet voldoende is om privacygevoelige informatie te verstrekken. Op basis van dezelfde machtiging heeft de gemeente echter wel voltallige dossiers doen toekomen aan de gemachtigde van de FNV: jurist Wevers. Compleet met alle medische en andere gegevens.

Zijn er wel of niet verslagen?

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ‘Dus de gemeente heeft ofwel zitten slapen bij het eerder verstrekken van dossiers van cliënten die in bezwaar zijn gegaan via de FNV, of de gemeente zoekt nu een excuus om te verbloemen dat die verslagen nooit op een deugdelijke manier zijn gemaakt.’

Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de FNV inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen er niet zijn, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw. Zo heeft de rechtbank in Zwolle recent nog geoordeeld in een vergelijkbare zaak.

Bron: www.fnv.nl

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *