homesitemapcontactA+

Klem in het zorgsysteem

Signaalrapport

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen. Soms blijven deze mensen helemaal van adequate zorg verstoken.

Klem in het zorgsysteemDit gebeurt met name vaak in de jeugdzorg, blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in één jaar zijn binnengekomen bij de samenwerkende patiënten-organisaties. Het nieuwe stelsel voor langdurige zorg – in 2015 ingevoerd – zou juist mensen met complexe problemen beter gaan bedienen. Die belofte is niet waargemaakt, blijkt uit de 30.000 meldingen bij belangen- en cliëntenorganisaties.

Bureaucratie

Mensen die langdurig zorg nodig hebben, lijden onder de bureaucratie. Ze moeten langs veel loketten en hebben te maken met lange aanvraagprocedures en lange wachttijden bij het toekennen van voorzieningen. Plus last van minder voorzieningen door bezuinigingen. Dit speelt met name als mensen zorg nodig hebben van hun gemeente.

Pgb en Mantelzorgers

In het keukentafelgesprek proberen  gemeenten vaak een vast concept op te dringen. Voor mensen met een complexe zorgvraag is het pgb vaak de enige weg naar echt passende zorg. Toch zijn er gemeenten die botweg zeggen “aan een pgb doen wij niet”.

Ook voor mantelzorgers is het er niet makkelijker op geworden; op hen wordt een steeds groter beroep gedaan en ze worden slecht voorgelicht over de ondersteuning die ze kunnen krijgen.

Aanbeveling

De organisaties vinden dat de langdurige zorg makkelijker en toegankelijker moet worden. Ze pleiten er daarom voor dat het eerste loket waar een zorgvrager zich meldt, verantwoordelijk wordt voor het regelen van alle benodigde zorg (de integrale oplossing).

Bron: www.iederin.nl 

De meldingen beslaan de periode1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. Ze zijn samengebracht door de organisaties Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, KBO-PCOB, Mezzo en Kansplus.

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *