homesitemapcontactA+

Mantelzorg

Minder mensen voor meer behoefte mantelzorg

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geeft ruim een derde van de Nederlanders informele hulp, zoals mantelzorg, aan iemand met gezondheidsbeperkingen.

MantelzorgIn het Rapport “Voor elkaar: stand van de informele hulp 2016” staat dat tussen 2014 en 2016 het aandeel mantelzorg gelijk bleef. In 2016 gaven ruim 4 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar mantelzorg; onder wie 750.000 langdurig. Behalve mantelzorgers zijn er ook veel vrijwilligers die informele hulp bieden.

Zorgbereidheid bereikt grens

Maar, steeds minder mensen vinden dat die hulp vooral uit het eigen netwerk moet komen. Mezzo, de Belangenvereniging voor mantelzorgers, baart dit zorgen. De behoefte aan mantelzorg wordt er namelijk niet minder om.

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015 zijn mantelzorgers en vrijwilligers cruciaal in het streven om ‘zorg en ondersteuning dichtbij mensen te brengen’. Ook het effect van de vergrijzing zal merkbaar worden. Maak mantelzorg aantrekkelijk en haalbaar

Een ander probleem dat uit het SCP-onderzoek naar voren komt, is dat mensen die veel mantelzorg op zich nemen, geen vooruitgang of verbetering van hun situatie merken.

Het aantal overbelaste mantelzorgers is de afgelopen tijd niet gedaald en 3 op de 10 mantelzorgers weet niets van de mogelijkheden om mantelzorgondersteuning te krijgen. Bovendien is die ondersteuning beperkt. Willen we als samenleving kunnen blijven bouwen op mantelzorgers, dan moeten we mantelzorgers serieus nemen, waarschuwt Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo.

Er is een grens

Mantelzorgers geven aan dat ze wel willen helpen, maar dat er ook een grens aan zit: het moet haalbaar blijven. Belangrijk ook dat mantelzorgers door de huidige wet- en regelgeving niet meer tegengewerkt worden.

Verder is het van belang dat er begeleiding komt, een verlaging van regeldruk en een betere bewustwording van de noodzaak van ondersteuning voor mantelzorgers.

Bron: www.scp.nl

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *