homesitemapcontactA+

Onderzoek naar Ocrevus

Genentech presenteerde nieuwe bevindingen over werking en effectiviteit van Ocrevus bij RRMS en PPMS. De bevindingen zijn gebaseerd op informatie uit klinische fase-3-trials, met als doel de veiligheid en werkzaamheid van Ocrevus te beoordelen.

Onderzoek naar OcrevusDe presentatie vond plaats tijdens het derde European Neurologen Congres (EAN) in juni in Amsterdam. Met name het nieuwe NEPAD-eindpunt (No Evidence of Progression or Active Disease) werd benadrukt. NEPAD is een nieuwe samengestelde meting, gebruikt in klinische trials.

Strengere meting

Om NEPAD te bereiken moet  A. aan de eisen van het huidige NEDA-eindpunt worden voldaan (geen recidieven, geen nieuwe laesies op MRI, geen volgens EDSS gemeten progressie van handicap) en  B. mag bovendien de bevestigde progressie van handicap bij de looptest en de vingercoördinatietest niet gelijk aan of hoger zijn dan 20%.

Deze gecombineerde metingen leveren een beter beeld van de kwaliteit van leven van mensen met MS dan alleen meting volgens EDSS en bieden meer mogelijkheden tot verbetering. Het percentage mensen met MS dat het NEPAD-eindpunt bereikte (40% bij RRMS, 30% bij PPMS) lag bij gebruik van Ocrevus aanzienlijk hoger dan bij Rebif.

PP MS

Een ander belangrijk aandachtspunt was de effectiviteit van Ocrevus bij PPMS. Uit vroegere analyses bleek dat niet alle mensen met PPMS – vooral bij zeer snelle progressie – profijt van het middel zouden hebben. Recente analyses weerleggen dit. Ook bij zeer snel ziekteverloop wordt bij gebruik van Ocrevus vermindering van de progressie van de handicap aangetoond. Onderzoek naar effecten op lange termijn is nog gaande.

Gebruik bij zwangerschap wordt afgeraden, aangezien nog te weinig bekend is over de risico’s van het middel voor foetus en baby.

De Genentech pilotstudie FLOODLIGHT onderzoekt de haalbaarheid om mensen met MS via een sensor-gebaseerd digitaal systeem op afstand te bewaken. Hun kwaliteit van leven kan hierdoor aanzienlijk worden verbeterd.

Bronnen: https://multiplesclerosisnewstoday.com 23-06-2017  en 2017-07-07

 

Dit bericht heeft 1 reactie
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *