homesitemapcontactA+

PGB in huidige vorm niet toekomst-vast

Het persoonsgebonden budget (Pgb) is in zijn huidige vorm fraudegevoelig en daarmee niet houdbaar. Dat vindt  Norbert Hoogers van Zilveren Kruis.

Volgens Hoogers is er bij een vijfde van de 12.000 Pgb’s die via Zilveren Kruis worden uitbetaald een vermoeden van onrechtmatigheid. Het kan gaan om fraude, problemen met de administratie of oneigenlijk gebruik van Pgb.

Geen sinecure

“Het is geen sinecure om als budgethouder verantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteit en administratie”, stelt Hoogers. Hij ziet  bij Pgb-houders die informele zorg van een naaste krijgen een “ongezonde, ongemakkelijke afhankelijkheid” optreden, waarbij het hele huishouden draait op inkomsten uit het Pgb.

Daarnaast zou het Zilveren Kruis “geregeld geconfronteerd worden met oneigenlijk gebruik. “Zelfs wanneer er een adequate in natura-oplossing is, wordt er toch vaak gekozen voor een Pgb”.

Wild west

Ook in de wijkverpleging zijn er volgens Zilveren Kruis grote problemen met de rechtmatigheid. “Binnen de wijkverpleging is sprake van een ongecontroleerde groei van 6 tot 10 procent, maar in de grote steden zijn op sommige plekken groeipercentages van 200 procent”, stelt Hoogers.

“Voor een deel zitten daar criminelen achter, maar de kwetsbaarheid van de wijkverpleging zit er in dat zij zelfstandig indicaties stelt die voor 75 procent door niet gecontracteerde partijen mogen worden opgevuld.”

Als zorgverzekeraar wil Zilveren Kruis vooral meer mogelijkheden krijgen om aan de voorkant van het contracteringsproces in te grijpen in plaats van achteraf. Hoogers denkt daarbij een toelatingsvereisten, zoals een verklaring omtrent gedrag. Ook wil Zilveren Kruis eerder betrokken worden bij de keuze tussen zorg in natura of Pgb.

Bron: Skipr , auteur Philip van de Poel

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *