Ben je pgb-vaardig?

Met PGB Zelf De Touwtjes In Handen

Ben je pgb-vaardig?

Juridische kennis, communicatieve en administratieve vaardigheden en goed werkgeverschap, je moet het allemaal in huis hebben als je een persoonsgebonden budget (pgb) wilt beheren. In het nieuwe Kader ‘Pgb-vaardigheid’ ligt de nadruk sterk op de verplichtingen van budgethouders.

Nieuwe pgb-toets hamert op verplichtingen budgethouder

klik op afbeelding voor grotere weergave

Met een pgb kunnen mensen zelf zorg inkopen. Dat betekent dat zij zelf zorgverleners inhuren en de pgb-verstrekker betaalt. Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Kwetsbare cliënten

Zelf zorg inkopen geeft een stuk keuzevrijheid, maar vraagt ook kennis en kunde van de pgb-houder. Afgelopen tijd waren er signalen dat ook mensen die hier niet geschikt voor zijn, een pgb konden aanvragen. Aan veel ‘pgb-fraude’ bleek misbruik van kwetsbare cliënten ten grondslag te liggen. Die cliënten waren formeel zelf verantwoordelijk en zaten met de gebakken peren. Soms ging dat om duizenden euro’s aan onrechtmatige of niet geleverde zorg die dan moesten worden terugbetaald, door de pgb-houder.

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Het kader van tien punten is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en belangenorganisatie Per Saldo. Het werd begin augustus aangekondigd en op 26 augustus officieel bekend gemaakt door VWS.

Assertief en proactief

De handreiking noemt vooral de verplichtingen en verantwoordelijkheden van het pgb-houderschap en de vaardigheden die daarvoor minimaal nodig zijn. Een aspirant-pgb-houder moet inzicht hebben in de eigen zorgvraag en dit kunnen verwoorden. De aanvrager moet in staat zijn een “overzichtelijke” pgb-administratie bij te houden.

Verstrekkers zullen verwachten dat de aanvrager op de hoogte is van alle rechten en plichten die bij een pgb horen. De pgb-houder moet dan ook “assertief en proactief” communiceren met alle partijen, zowel de verstrekker, als de zorgverlener en de Sociale Verzekeringsbank die de betaling verzorgt.

Niet blij met de toon

De tien punten van de handreiking lezen niet bepaald als een aanmoediging om een pgb aan te vragen. Per Saldo, de landelijke vereniging van budgethouders, is niet blij met de toon. “Een hoge mate van eigen regie hoort bij het pgb, dat vraagt om een stuk assertiviteit en dat brengt verplichtingen met zich mee, maar het instrument is vooral bedoeld om mensen die met een pgb aan de slag willen te informeren over wat daarvoor nodig is.”

Hulp en advies

Het is echter niet zo dat als je niet meteen aan alle punten voldoet een pgb voor jou niet mogelijk is. Je kunt er hulp bij krijgen of vaardigheden leren. Per Saldo kan je van informatie en advies voorzien en ze bieden ook trainingen aan.

De online test van Per Saldo geeft je een idee van wat je al kunt en wat je nog moet leren om zelf een pgb te beheren.

De vaardigheid in 10 punten zijn:

  1. Je overziet je eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en je hebt een duidelijk beeld van de zorgvraag.
  2. Je bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of je weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
  3. Je bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor je inzicht hebt in de bestedingen van het pgb.
  4. Je bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  5. Je bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
  6. Je bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
  7. Je kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
  8. Je kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
  9. Je bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
  10. Je hebt voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vind je nog meer handige websites.

Bron: www.skipr.nl en Pgb.nl

Lees ook:

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *