homesitemapcontactA+

Pgb onder vuur, Per Saldo op de bres

De formatiebesprekingen zijn in volle gang maar voor Per Saldo is een deze week verschenen rapport van een interdepartementale Werkgroep aanleiding om de stem van budgethouders  duidelijk te laten horen.

Cijfers laten een flinke groei zien van de zorguitgaven. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat de collectieve zorguitgaven in 2021 ruim € 80 miljard bedragen, ongeveer een derde van de overheidsuitgaven. Dat valt op den duur niet meer op te brengen.

Dat er iets moet gebeuren, lijkt onvermijdelijk. De ministers van VWS en Financiën hebben een werkgroep opdracht gegeven de feiten op een rij te zetten en voorstellen te doen voor maatregelen op de korte en de middellange termijn. Het Pgb wordt daarbij niet ontzien.

Ongewenst gebruik

Het Pgb groeit naar verhouding sterk, wat de vraag doet rijzen of het Pgb wel wordt gebruikt door de groep waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld. In het rapport wordt als voorbeeld genoemd de instellingen die zorg verlenen in kleinschalige Pgb-wooninitiatieven, waar geen sprake is van eigen regie en het Pgb louter en alleen een financieringsvorm is.

Voorstellen Werkgroep

– Goed beheer van het Pgb; budgethouders zouden scherper moeten worden getoetst op hun vaardigheden.

– Professionals zouden moeten meekijken om de kwaliteit van zorg te toetsen, zodat duidelijk is dat het budget wordt ingezet waar het voor bedoeld is.

– Inperking van de informele zorg, in eerste instantie voor de nieuwkomers.

Voldongen feit

Ingrijpende voorstellen, maar de werkgroep gaat nog een stapje verder. In het toekomstperspectief vanaf 2021 stelt zij het Pgb als zodanig ter discussie. Het Pgb zou moeten worden vervangen door een nieuwe, beter beheersbare regeling. Het rapport zet dan ook bij veel budgethouders en Per Saldo de alarmbellen aan

Wat vindt Per Saldo?

Nog maar nauwelijks gewend aan de veranderingen in de zorg, komt dit op ons af. Een rapport dat voor onrust en onzekerheid zorgt. Budgethouders of vertegenwoordigers zijn hard toe aan een periode waarin het Pgb eens met rust wordt gelaten.

Per Saldo zal er alles aan doen om ook hierin de belangen van budgethouders optimaal te behartigen. Dat doen we nu al ruim 20 jaar en die rol blijven we graag vervullen, vandaag én morgen!

Het volledige rapport is te  lezen op de website van de Rijksoverheid

Bron: Per Saldo

 

Dit bericht heeft 1 reactie
  1. Mede omdat je op PGB niet aan kunt en jezelf voor keuzes komt te staan die niet meer zijn terug te draaien is mijn vrouw eerder dan misschien anders het geval geweest zou zijn in een verpleeghuis gaan wonen.

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *