Positie mensen met beperking gaat achteruit

Positie mensen met beperking gaat achteruit

De positie van mensen met een beperking in Nederland is verslechterd. Dat blijkt uit een schaduwrapport dat door de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de Verenigde Naties wordt aangeboden.

Positie mensen met beperking gaat achteruitNederland heeft zich in 2016 met het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. In de afgelopen drie jaar is het voor mensen met een beperking echter moeilijker geworden om volwaardig mee te doen. De werkloosheid is gestegen, het aantal mensen met een beperking dat in armoede leefde was in 2016 gestegen tot 24,6 procent en de Participatiewet heeft niet gewerkt.

Mensen met een beperking krijgen volgens het rapport moeizaam toegang tot zorg, ondersteuning en speciaal onderwijs. Daarnaast is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. Het rapport van vijf belangenorganisaties is gebaseerd op interviews met mensen met een beperking. Veel van hen zeggen dat ze weinig hebben gemerkt van de invoering van het verdrag en er zelfs op zijn achteruit gegaan. Ze voelen zich niet gehoord, niet betrokken en gediscrimineerd.

‘Behoefte aan regels en handhaving ervan’

Er is volgens het rapport stevig overheidsbeleid nodig, maar mede door de decentralisatie zijn de verplichtingen uit het verdrag neergelegd bij gemeenten, zonder duidelijke afspraken. Er is een grote behoefte aan duidelijke regels, afspraken en wetten en de handhaving ervan.

Bron: www.skipr.nl

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *