skip to Main Content

VUmc MS Centrum Amsterdam

VUmc MS Centrum Amsterdam behoort tot de Nederlandse topinstituten. Dat was de boodschap van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, op 21 november op het symposium van het feestvierende VUmc MS Centrum wegens haar tienjarig bestaan.

Het ondanks alles geslaagde symposium van het MS Centrum Amsterdam had op 21 november een pechdag. Vier sprekers kwamen door allerlei uiteenlopende redenen niet opdagen. Alexander Rinnooy Kan was ziek, Alan Thompson, befaamd Engels neuroloog, zat nog in een vliegtuig, dr. Kees Lucas, één van de oprichters van de stichting MS Research, zat nog in de trein en Job Cohen zat op een wietconferentie in Almere.

Maar de mensen van het MS Centrum Amsterdam kregen daardoor wel de gelegenheid te laten zien dat ze goed kunnen improviseren. Hoewel vier sprekers ontbraken, liep het programma een half uur uit.

MS-Supportaal

Boeiendste onderdeel was nu wellicht de lancering van het MS-Supportaal. Met dit project kunnen MS-patiënten via internet hun patiëntgegevens bekijken en communiceren met experts van het MS centrum. Het MS-Supportaal is een online communicatieplatform tussen mensen met multiple sclerose (MS), de behandelende arts in de regio en experts van VUmc MS Centrum Amsterdam. Patiënten hebben via dit systeem toegang tot hun eigen medische gegevens en hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Doordat de ziektegeschiedenis van patiënten in een duidelijk overzicht is weergegeven, kunnen de experts van het MS Centrum advies op maat geven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Chris Polman

“Tien jaar geleden gold MS nog als onbehandelbaar, stap voor stap zijn we meer te weten gekomen over de ziekte en hebben we vooruitgang geboekt”, aldus Chris Polman, directeur VUmc MS Centrum Amsterdam. “Een voorbeeld van de vooruitgang zijn de zogenaamde Brakhof-criteria, ontwikkeld voor de beoordeling van MRI-scans, die nu wereldwijd gebruikt worden. Deze criteria zijn een belangrijke stap in het stellen van een betrouwbare diagnose door gebruik te maken van MRI-scans van de hersenen van MS-patiënten”. Barkhof zelf kwam op het symposium uitgebreid aan het woord om deze Barkhof-criteria inzichtelijk te maken.

Second Opinion

Het MS Centrum Amsterdam is toonaangevend zowel in Nederland als ver daar buiten. Meer dan de helft van alle Nederlandse MS-patiënten bezoekt het MS Centrum voor een second opinion. Medewerkers publiceren regelmatig in gerenommeerde wetenschappelijk bladen zoals The Lancet. Het weekblad Medisch Contact heeft afgelopen mei een overzicht gepubliceerd met meest geciteerde klinisch-wetenschappelijke studies. Twee artikelen van het MS Centrum stonden in deze lijst op de plaatsen een en drie.

Toekomst

In de komende jaren wil het VUmc MS Centrum Amsterdam naast de vooraanstaande rol in het kennis generen ook kennis delen. Dit gebeurt door het aanbieden van fellowships voor externe onderzoekers, maar ook door het project MS-Subportaal. Om de ambities van het centrum te kunnen realiseren, is het MS centrum op zoek naar aanvullende financiering. Hiervoor is de Stichting Steun VUmc MS Centrum Amsterdam opgericht, dat onder voorzitterschap staat van Tom de Swaan, voormalig CFO van de ABN-AMRO.

Bron: redactie MSweb

Back To Top