skip to Main Content
WIA Bij Minder Of Geen Arbeidsvermogen

WIA bij minder of geen arbeidsvermogen

MS betekent niet per se het einde van werk. Gelukkig. Maar toch komt het vaak voor dat mensen met MS niet of minder kunnen werken. Als je door ziekte je oude werk niet meer kunt doen, meld je je ziek en kom je in de Ziektewet (ZW). Na twee jaar wil het UWV je dan keuren voor de WIA. Dit heeft vooral te maken met wat je verdient en kúnt verdienen ondanks de MS. Wat houdt de WIA precies in? En wat zijn de mogelijkheden?

Door: Marijn de Vries

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet kent twee  varianten: de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).

cartoon werk, WIA, UWVAls blijkt dat je volledig arbeidsongeschikt bent, kom je in de IVA. Als je nog wel kunt werken, maar minder en/of met aanpassingen kom je in de WGA. Of en hoeveel je kunt werken staat dus centraal. Alleen: hoe wordt dat bepaald?

WIA stappenplan

Het UWV gebruikt een stappenplan dat begint met het voorbereiden van de WIA-aanvraag. Het UWV stuurt een brief waarin staat dat je de WIA aan kunt vragen en gaat kijken of er tijdens de periode in de ZW genoeg gedaan is om te kunnen re-integreren.

Als dat het geval is, plant het UWV een gesprek met de verzekeringsarts. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts wat er wel en niet kan, en waar problemen liggen. Zo kan de arts bepalen in hoeverre het mogelijk is om te blijven of te gaan werken. Bij dit gesprek mag je iemand meenemen. Dit is heel praktisch, twee horen immers meer dan één.

Van arts naar arbeidsdeskundige

Aan de hand van het gesprek maakt de arts een rapport over de arbeidsmogelijkheden. De arts bepaalt echter niet het soort uitkering. Hiervoor moet nog een tweede persoon bij het UWV gesproken worden: de arbeidsdeskundige. Die kijkt of het mogelijk is om in ieder geval 65% van het loon te verdienen vóór de ziekmelding. Als je minder dan dat kunt verdienen, krijg je een WIA-uitkering. Ook kijkt de arbeidsdeskundige of er mogelijkheden zijn om te werken of dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Dit bepaalt of je een WGA of IVA toegekend krijgt.

Uitkering en inkomen

Het geldbedrag dat je krijgt bij zowel IVA als WGA is  een percentage van het WIA-maandloon: dit is het gemiddelde loon dat je verdiende voordat je je ziek meldde.

Het inkomen met een IVA is in ieder geval ten minste 75% van het WIA-maandloon. Als er toch mogelijkheden zijn om te werken binnen de IVA, dan heb je altijd een hoger inkomen. Hoeveel je precies bij mag verdienen is wel aan regels gebonden. De regels hiervoor staan op de website van het UWV.

Voor de WGA ligt het weer iets anders. Omdat in deze variant ervan uitgegaan wordt dat je werkt (en dus geld verdient naast je uitkering), hangt de hoogte van de uitkering af van hoeveel je verdient. De eerste twee maanden van de WGA krijg je 75% van het WIA-maandloon. Vanaf de derde maand WGA is dit 70% van het WIA-maandloon. Dit geldt echter alleen als je nog geen werk naast je uitkering hebt.

Uitkering bij werk

Als je werk hebt, trekt het UWV een deel daarvan in van het WIA-maandloon. In de eerste twee maanden van de WGA (waarin je 75% van het WIA-maandloon krijgt), wordt 75% van het verdiende bedrag van het maandloon ingehouden. Vanaf de derde maand (als de uitkering 70% van het WIA-maandloon is) wordt 70% van het loon ingehouden op het maandloon.

De uitkering is dus altijd lager als je werkt. Het totale inkomen ligt echter hoger dan de uitkering. Het loont dus altijd om te werken als dit kan.

Mogelijkheden

Een WIA-uitkering zorgt voor inkomen als dit door ziekte niet of maar deels mogelijk is. De uitkering is weliswaar minder dan wat je voorheen verdiende, maar als er mogelijkheden tot werk zijn, is dit altijd voordelig, zowel met een IVA als een WGA. Als dit niet het geval is, heb je in ieder geval inkomsten vanuit de uitkering. Dat geeft zekerheid en rust. Er zijn dus zeker mogelijkheden om te werken met MS en toch inkomen te houden, al is het altijd minder dan het laatst verdiende loon.

Hoe ervaart Marijn dit traject? Lees daarvoor zijn blogs:

Meer lezen?

MS Vereniging Nederland lanceerde februari 2018 het digitaal MS-werkloket: MS-werkloket: alles over werken met MS

Naar de Inhoudsopgave MSzien 2018, nr.1
MSzien nr. 1 – maart 2018

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top