homesitemapcontactA+

Wmo-consulenten

Kennis Wmo-consulenten schiet vaak tekort

De ondersteuning van de in 2015 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft bijgedragen aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen.

Wmo ingevoerd in 2015Bij een vijfde tot een kwart van de mensen die zich bij gemeenten melden voor hulp, worden problemen rondom ondersteuning en huishoudelijke hulp onvoldoende opgelost, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds de invoering van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Het SCP deed daar onderzoek naar.

Vier op de vijf mensen die zich bij de gemeente meldden, hebben een gesprek over hun ondersteuningsbehoefte gehad. ‘Meestal kregen deze een maatwerkvoorziening om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen’.

Eenzaam
Uit het onderzoek van de SCP kwam naar voren dat één op de vijf melders zich ernstig eenzaam voelt terwijl het aantal melders dat eenzaamheid noemde als reden om zich te melden bij het Wmo-loket veel lager lag.

Mantelzorg

Bijna de helft van de melders kreeg trouwens ook hulp/mantelzorg van familie of vrienden. Maar als de mantelzorgers bij het ondersteuningsgesprek waren, kwamen zij zelden aan bod over de hulp die zij boden.

Aanbevelingen  van het SCP

–  vergroten van bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner;

.  melders moeten beter voorbereid het gesprek in gaan;

–  kennisniveau over de WMO-doelgroepen moet bij gemeentemedewerkers omhoog

Bron: www.zorgwelzijn.nl

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *