homesitemapcontactA+

Zorgwetten maken participatie onmogelijk

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven maar worden gehinderd door de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning.

De consulenten van MEE ondersteunen mensen met een beperking op alle leefgebieden en in alle levensfasen bij problemen die met hun beperking te maken hebben. Zij signaleren daarbij dat mensen vaak knelpunten ervaren bij de uitvoering van de wetten waarin de zorg en ondersteuning geregeld zijn, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs.

Het gaat daarbij om verschillende regelgevingen die niet goed op elkaar aansluiten, financiële drempels en problemen doordat professionals beperkingen niet herkennen en erkennen. Deze signalen van cliëntondersteuners heeft MEE NL verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

Geen schuldhulp

Een voorbeeld hiervan is Ibrahim, een man van 47 jaar met ernstige psychische en financiële problemen. Omdat hij niet de juiste papieren aanlevert wil de gemeente stoppen met het schuldhulpverlening maar laat nog een cliëntondersteuner meekijken om te onderzoeken of er niet iets wordt gemist. De cliëntondersteuner constateert een licht verstandelijke beperking. Hiermee rekening houdend stelt de cliëntondersteuner met Ibrahim een persoonlijk plan op, worden de benodigde papieren aan de gemeente geleverd en kan de schuldhulpverlener alsnog starten.

Aanzet  oplossing an knelpunten

MEE wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd en doet daartoe ook een aantal aanbevelingen. Om hierbij zoveel mogelijk mensen te bereiken is er van het rapport ook een korte publieksversie.

Bron: auteur Dianne van der Veen op Vgn

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *