homesitemapcontactA+

Recht & werk

Laat Geen Belastinggeld Liggen!

Laat geen belastinggeld liggen!

De aftrek van zorgkosten Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening?
lees meer
Belastingaangifte En Chronisch Ziek

Belastingaangifte en chronisch ziek

Mensen zien elk jaar weer op tegen de belastingaangifte. Als je chronisch ziek bent, zijn er extra aandachtspunten. Je kunt wellicht zorgkosten opvoeren als aftrekpost. Er zijn in 2017 nog volop fiscale mogelijkheden voor chronisch zieken.
lees meer
Een Samenleving Die Inclusief Is.

Een samenleving die inclusief is.

Waarschijnlijk zal Nederland eind van dit jaar - eindelijk - het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ratificeren. Mr. Dick Houtzager, lid van het College van de Rechten voor de Mens, legt uit wat dit betekent.
lees meer
Werken Met Een Beperking Vaak Geen Probleem

Werken met een beperking vaak geen probleem

Bekrachtiging van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking heeft o.m. tot doel alle werknemers gelijkwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Het toegankelijk maken van de werkplek is hier onderdeel van. Een gesprek met Nicole Schuit en Margot Vrielings, allebei MS-patiënt.
lees meer
VN Verdrag Gelijke Rechten

VN Verdrag Gelijke Rechten

Het VN-verdrag dat binnenkort door de Nederlandse regering wordt geratificeerd heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Er staan geen nieuwe rechten in maar geeft een uitwerking van de verplichtingen die Nederland nu al heeft.
lees meer
De Wilsverklaring: Je Laatste Wensen

De wilsverklaring: je laatste wensen

Hoe zal het je vergaan als je in een situatie komt waarin je zelf niet kunt zeggen welke behandeling je wilt? Als je bijvoorbeeld buiten kennis in het ziekenhuis terecht komt en daar op een manier in leven wordt gehouden die je zo niet had gewild.
lees meer
VN Verdrag Mensen Met Een Handicap

VN Verdrag Mensen met een Handicap

Op 9 februari is in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap’. Het ziet ernaar uit dat Nederland het Verdrag later dit jaar gaat bekrachtigen en dan moet het Verdrag uiteraard ook worden uitgevoerd.
lees meer

Omschrijving

logorechtspraakOns hele leven hebben we met rechtsregels te maken, op velerlei terrein.
In deze rubriek staan artikelen over rechten en plichten.
Rechten die met werk of een uitkering te maken hebben, maar ook bijvoorbeeld over wonen, vervoer of verzekeringen.

Vind je niet wat je zoekt, kijk dan bij MS Links >>
Hulp en Recht

Heb jij informatie of een verhaal voor ons, bijvoorbeeld over werk en de diagnose MS,
mail naar redactie@msweb.nl