MS op de werkplek

Je baan behouden wanneer je MS hebt

Na de diagnose MS zijn mensen vaak bang hun baan te verliezen. MS heeft een aanzienlijke impact op het beroepsleven. De arbeidsproductiviteit neemt af en cognitieve vaardigheden worden minder. Dit kan leiden tot  minder uren werken of vervroegde uittreding. 

MS en werkRecent Brits onderzoek toont aan dat met name ‘onzichtbare symptomen’ zoals vermoeidheid en cognitieve stoornissen het werk en de arbeidsproductiviteit sterk beïnvloeden. Ongeveer 95% van de mensen met MS heeft deze klachten. Ook vervoersproblemen, moeite met spreken of oogklachten vormen een probleem.

Vooral de mate van cognitieve schade in de hersenen is onderzocht. Hierbij werd gelet op functie, geheugen, verwerkingssnelheid en episodisch geheugen (het geheugen voor gebeurtenissen die je dagelijks meemaakt).

Met name het hersengebied van de executieve functie, het gebied voor de cognitieve vaardigheden die je dagelijks voor het verrichten van activiteiten nodig hebt, bleek dikwijls aangetast.

Duur en ernst van MS hadden grote impact op de prestaties in alle hersengebieden evenals depressie.

MS en de kosten

Niet-medische kosten, veroorzaakt door verlies van arbeidsproductiviteit ten gevolge van MS of de noodzaak van vervroegde uittreding, ontstonden door afwezigheid op het werk, overgaan op minder inspannende en stressvolle werkzaamheden. Dat leidde vaak tot lager loon, vervroegd pensioen, invaliditeitsuitkeringen, etc.

Hoewel deze kosten per persoon verschillen, vormen ze voor mensen met MS een aanzienlijke inkomstenderving.

MS heeft aanzienlijke invloed op het ziekteverzuim. Vergeleken met mensen zonder MS, hebben mensen met MS vaak zes maal zoveel ziektedagen. De jaarlijkse kosten voor invaliditeit van werknemers met MS waren negen maal hoger.

Taak van de werkgever

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een comfortabele werkplek met goede aanpassingen en hun werknemers met MS van hulpmiddelen te voorzien, waardoor zij productief kunnen blijven.

Behandeling MS klachten

Moeheid en cognitieve stoornissen moeten op de werkplek kunnen worden behandeld met medicijnen of medische cannabis. Deze laatste optie wordt echter niet overal toegestaan. 

Een nieuw leven beginnen

Om hun gezondheid zo lang mogelijk op peil te houden, moeten mensen met MS hun leven vaak opnieuw inrichten: hun energie op andere dingen richten, hun leefstijl omgooien, ander werk accepteren, een ander dieet te volgen. 

Conclusie

Veel mensen ondervinden moeilijkheden op het werk na de diagnose MS, maar wanneer werkgever en werknemer de ontstane situatie goed doorspreken en zich beiden inzetten voor behoud van de baan, kunnen veel problemen worden vermeden.

Bron: https://www.healthline.com

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *