Ruggenprik Internationaal Terug

Ruggenprik internationaal terug

Een internationale groep wetenschappers heeft de ruggenprik weer een prominente plek gegeven in de zogenoemde McDonald-criteria. Als deugdelijk diagnosemiddel voor MS. Maar in Nederland is die eigenlijk nooit weggeweest.
McDonald Criteria In 2017 Herzien

McDonald criteria in 2017 herzien

Een internationale groep MS-deskundigen heeft de richtlijnen uit 2010 voor het stellen van de diagnose MS bijgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren. De nieuwe richtlijn uit 2017 moet het in een vroeger stadium stellen van de diagnose MS mogelijk maken, met behoud van de betrouwbaarheid.

Aangepaste McDonald-criteria 2010

Een internationale groep neurologen heeft in 2010 voor de tweede keer de bestaande criteria enigszins herzien om sneller de diagnose MS te kunnen stellen, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek maar zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid.