homesitemapcontactA+

Handproblemen verkleinen kans op werk

Diagnostisch

Handproblemen verkleinen kans op werk

Problemen met de hand-armfunctie komen veel voor bij oudere mensen met MS. Daardoor is deze groep vaker werkloos en gebruikt ze vaker een hulpmiddel bij de dagelijkse activiteiten. Dat is de conclusie uit een epidemiologisch onderzoek uit de VS.

Veel mensen met MS kunnen hun handen niet goed gebruiken. Trillende handen, krachtsverlies en gevoelsstoornissen zijn hier de oorzaak van.

Omdat dit probleem onderschat wordt en relatief onbekend is deden de onderzoekers de studie. Ze schreven mensen aan uit het NARCOMS-register. In dit Amerikaanse register staat informatie van mensen met MS die vrijwillig mee willen doen met MS-onderzoek. Maar liefst 7463 mensen (64.5 procent van de aangeschrevenen) gaven zich op en voldeden aan de inclusiecriteria van de studie. Ze waren gemiddeld 57 jaar en 78 procent van hen was vrouw.

Bij de deelnemers werd een vragenlijst afgenomen, de zogenaamde ABILHAND, een lijst met 23 vragen over hoe vaardig men is in het uitvoeren van activiteiten met de handen. Elke vraag kon beantwoord worden met “onmogelijk” (0 punten), “moeilijk” (1 punt), of “gemakkelijk uit te voeren” (2 punten). Ook werd gevraagd welke hulpmiddelen ze gebruikten voor de verbetering van hun hand-armfunctie.

De mediane (middelste) score van ABILHAND was 45.
41% van de deelnemers haalde de maximale score van 46 punten, wat inhield dat ze alle handelingen gemakkelijk vonden.
59% had moeite met een of meerdere werkzaamheden. Een draad door een naald halen, noten pellen, een spijker in de muur slaan en aardappels schillen vonden zij het lastigste. Deze groep was meer gehandicapt, zoals gemeten met de PDDS-methode (een methode om de mate van invaliditeit te meten, vergelijkbaar met EDSS).

Meer dan de helft van de deelnemers gebruikte een hulpmiddel bij het uitvoeren van taken. Dat waren vooral vrouwen, ouderen en/of mensen met klachten zoals moeheid, slecht lopen, spasticiteit, gevoelsstoornissen en cognitieve problemen.

Deelnemers die werkloos waren hadden gemiddeld lagere ABILHAND-scores dan mensen met een baan. Dit kwam zuiver door het hand-armfunctieprobleem. Ook als de onderzoekers corrigeerden voor cognitieve klachten, moeheid en moeite met lopen bleef het verband bestaan.

Bron: Marrie AM, Cutter GR, Tyry T, Cofield SS, Fox R, Salter A – Diverse universiteiten in de Verenigde Staten en Canada.
Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2017 Apr; 13: 87-92. doi: 10. 1016/j.msard.017.02.013. Epub 2017 Feb 20.

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28427709

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *