MS Onderzoek in Nederland

“Het Gaat Om Grijs” (26)

“Het gaat om grijs” (26)

MS-onderzoek in Nederland, Aflevering 26 - prof. dr. Jeroen Geurts (1978), (neurobioloog, VUmc Amsterdam, Universiteit van Calgary (Canada): "Niet zozeer de zogeheten witte stof maar veeleer de grijze stof in het zenuwstelsel zorgt voor problemen", "We moeten het afsterven van zenuwen en netwerken, als het even kan gelijk vanaf het begin van de ziekte MS aanpakken”, “Wetenschappers moeten zich duidelijker laten zien in maatschappelijke debatten”, “Ik ben een betere onderzoeker geworden door het bediscussiëren van mijn onderzoek in een breder kader, en dat voor ieder verstaanbaar ”

Jonge onderzoekers

Omschrijving

Prof. dr. Maarten KoleDe artikelenserie: ‘MS Onderzoek in Nederland’ begon in het voorjaar van 2007. Inmiddels bevat deze serie maar liefst 50 interviews met grote namen uit het MS-veld. Achttien professoren, tal van doctoren en enkele doctorandussen. Steeds met een nieuwe invalshoek. Aflevering 50 is – althans voorlopig – het slot.

Auteur: Raymond Timmermans
Eindredacteur: Louis Weltens

In de rubriek Jonge Onderzoekers komen jonge onderzoekers aan het woord die onderzoek doen naar MS aan een Nederlandse universiteit.