MS Onderzoek in Nederland

Oratie Raymond Hupperts In D-majeur (11)

Oratie Raymond Hupperts in D-majeur (11)

MS Onderzoek in Nederland, Aflevering 11 - prof. dr. Raymond Hupperts (*1954), neuroloog, Universiteit Maastricht/Academisch MS Kennis- en Behandelcentrum van het Orbisch Medisch Centrum (OMC) Sittard; Onderzoek naar de invloed van vitamine D. Onderzoek naar vroege opsporing van MS. Werken met multi- disciplinaire spreekuren waarbij de patiënt tegelijkertijd terechtkomt bij diverse specialisten: “Meest waarschijnlijk wordt MS veroorzaakt door een combinatie van omgevingsfactoren en erfelijke aanleg”, “De begeleiding en behandeling van iemand met MS is altijd een kwestie van veel tijd”.

Jonge onderzoekers

Omschrijving

Prof. dr. Maarten KoleDe artikelenserie: ‘MS Onderzoek in Nederland’ begon in het voorjaar van 2007. Inmiddels bevat deze serie maar liefst 50 interviews met grote namen uit het MS-veld. Achttien professoren, tal van doctoren en enkele doctorandussen. Steeds met een nieuwe invalshoek. Aflevering 50 is – althans voorlopig – het slot.

Auteur: Raymond Timmermans
Eindredacteur: Louis Weltens

In de rubriek Jonge Onderzoekers komen jonge onderzoekers aan het woord die onderzoek doen naar MS aan een Nederlandse universiteit.