skip to Main Content

Arbeidsparticipatie bij MS

Arbeidsparticipatie Bij MS

Arbeidsparticipatie bij MS

Uit een nieuwe studie waarbij Nederlandse onderzoekers, maar ook het Nationaal MS Fonds betrokken zijn, blijkt dat de mate van invaliditeit en de mate van executief functioneren (multitasking, overzicht houden, plannen) een voorspeller zijn voor de arbeidsparticipatie van mensen met MS.

Wat voor onderzoek is er gedaan

In cross-sectionele studies lijkt het erop dat cognitief functioneren van mensen met MS een relatie heeft met hun arbeidsparticipatie. Bij een cross-sectionele studie wordt op één bepaald moment gekeken naar de situatie van de deelnemers. Eigenlijk kan zo een relatie beter onderzocht worden met een longitudinale studie, waarbij mensen in de tijd gevolgd worden.

Nederlandse onderzoekers en het Nationaal MS Fonds hebben dat nu zo uitgevoerd. Zij keken naar cognitief functioneren op een bepaald startpunt en vervolgens keken zij 2 jaar later naar de werkstatus van de deelnemers. Stemming, vermoeidheid en mate van invaliditeit werden allemaal gemeten in deze studie.

Het resultaat van het onderzoek

In totaal deden 124 mensen met MS en 60 gezonde controle personen mee aan de studie. Iedereen kreeg een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek. Alle deelnemers vulden jaarlijks gedurende 3 jaar online vragenlijsten in.

Voor deze studie zijn de gegevens gebruikt van het begin van de studie en na 2 jaar. De onderzoekers verdeelden de mensen met MS na 2 jaar in een groep ‘stabiele werksituatie’ en een groep ‘verslechterde werksituatie’.

Vervolgens keken zij of er een relatie was met bepaalde kenmerken van deze personen op het startpunt, zoals bijvoorbeeld cognitief functioneren, stemming, vermoeidheid en mate van invaliditeit.

Van de mensen met MS viel 22% na 2 jaar in de groep ‘verslechterde werksituatie’. Zij scoorden slechter op complexe aandacht, executief functioneren, zelf-gerapporteerd cognitief functioneren, vermoeidheid en mate van invaliditeit dan de mensen in de groep ‘stabiele werksituatie’.

De conclusie van het onderzoek

Voorspellende factoren voor een verslechterde werksituatie na 2 jaar bleken alleen de mate van invaliditeit en de score op executief functioneren te zijn. Stemming en vermoeidheid bleken geen voorspellende factoren te zijn. De onderzoekers benadrukken dat er nog meer (niet-gemeten) factoren een rol kunnen spelen bij een verslechterde arbeidsparticipatie.

Bron: Van Gorp DAM, Van der Hiele K, Heerings MAP, Jongen PJ, Van der Klink JJL, Reneman MF, Arnoldus EPJ, Beenakker EAC, Van Eijk JJJ, Frequin STFM, De Gans K, Hoitsma E, Mostert JP, Verhagen WIM, Zemel D, Visser LH, Middelkoop HAM; The Netherlands.
Neurological Sciences 2019 Jul 19 [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31321625

Dit bericht heeft 0 reacties
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top