skip to Main Content

Depressie en MS

Depressie En MS

Depressie leidt tot ongezonde keuzes

Onderzoek wijst uit dat ongediagnosticeerde en onbehandelde depressie vaak voorkomt bij ouderen met MS. Dit leidt vaak tot een ongezonde leefstijl en een lagere kwaliteit van leven.

Depressie komt relatief vaak voor bij mensen met MS. In hoeverre depressie een negatief effect heeft op het ouder worden en het maken van levenskeuzes bij mensen met MS was nog onbekend.

Canadese onderzoekers hebben gekeken naar de impact van depressie op keuzes als dieet, lichamelijke beweging, roken en het drinken van alcohol, maatschappelijke participatie en op de kwaliteit van leven. Dit deden zij bij 742 ouderen met MS.

Het onderzoek

De deelnemers werden op basis van hun eventuele depressie-diagnose en hun score op een vragenlijst over depressieve symptomen (volgens de Hospital Anxiety and Depression Scale) in 4 groepen ingedeeld:
1. Geen depressie-diagnose en weinig symptomen volgens de vragenlijst (412 deelnemers)

2. Depressie-diagnose en weinig symptomen (103 deelnemers)

3. Depressie-diagnose en veel symptomen (87 deelnemers)

4. Geen depressie-diagnose maar wel veel symptomen (140 deelnemers).

Een zeer groot deel (44,5%) van de deelnemers gaf aan dat zij een depressie-diagnose hadden of hoog scoorden op depressieve symptomen, of beide. Slechts 12,1% gaf aan dat hij/zij antidepressiva gebruikte en 13,6% kreeg psychosociale zorg.

Diegenen die hoog scoorden op depressieve symptomen waren het vaakst ongezond bezig (weinig lichamelijke beweging, ongezonde voeding en lage maatschappelijke participatie). Ook ervaarden zij een lagere kwaliteit van leven. Zij waren ongezonder bezig dan de mensen die wel een depressie-diagnose hadden, maar laag op depressieve symptomen scoorden in de vragenlijst.

Mannen en mensen met meer beperkingen en/of vermoeidheid bleken een groter risico op ongediagnosticeerde depressieve symptomen te hebben.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat ongediagnosticeerde en onbehandelde depressie vaak voorkomt onder ouderen met MS. Dit heeft negatieve effecten op hun leefstijl en kwaliteit van leven.

Bron:
Ploughman M, Wallack EM, Chatterjee T, Kirkland MC, Curtis ME; Faculty of Medicine, Memorial University of Newfoundland, Newfoundland and Labrador, Canada
Multiple Sclerosis and Related Disorders 2020 Jan 9  [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31951860

 

Dit bericht heeft 0 reacties
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top