skip to Main Content

Preklinisch

MS: receptor geïdentificeerd

Een onderzoeksgroep heeft een mechanisme ontdekt, dat ervoor zorgt dat het voor T-cellen makkelijker is om de bloed-hersenbarrière te passeren en zo in het centrale zenuwstelsel te komen. Deze ontdekking opent deuren om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, die op dit punt van de ziekteontwikkeling ingrijpen.

Verminderen van demyelinisering in de hersenkweken

Demyelinisering in hersenkweken kan worden verminderd door het blokkeren van twee receptoren (S1PR1 en S1PR5). Dit zijn dezelfde receptoren waar Fingolimod aan bindt.

Bescherming van axonen in MS

Een groep onderzoekers uit Rochester, Amerika, heeft aangetoond dat stimulatie van beschadigde cellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van myeline (oligodendrocyten) met een specifieke antilichaam zorgt voor remyelinisatie waardoor de axonen beschermd blijven van schade.

Retrovirussen in DNA oorzaak of gevolg MS

In het DNA van mensen met MS is de expressie van bepaalde zogenaamde Humane Endogene RetroVirussen (HERVs) verhoogd. Onbekend is of de expressie van deze retrovirussen de oorzaak of het gevolg is van MS.
Back To Top