skip to Main Content

Preklinisch

Afsterven zenuwcellen oorzaak MS?

Recent onderzoek toont aan dat MS mogelijk ontstaat door afsterven van oligodendrocyten. Dit zou betekenen dat MS niet door externe factoren (virussen, bacteriën, toxines) wordt veroorzaakt, maar in het zenuwstelsel zelf begint. Hoe dit gebeurt is nog niet duidelijk.

Invloed interferon op ontwikkeling embryo’s

IFNβ-1a en IFNβ-1b veroorzaken geen vormafwijkingen in gekweekte embryonale cellen, maar wel een groeivertraging van deze cellen. Dat concluderen Turkse onderzoekers op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van bevruchte eicellen buiten het lichaam.

MS alleen in mensen

Multiple sclerose ontwikkelt zich uitsluitend in mensen. Apen ontwikkelen normaliter geen MS. Ze zijn echter zeer gevoelig voor een experimenteel geïnduceerde op MS gelijkende ziekte.

Remyelinisatie door mobilisatie stamcellen

Neurale stamcellen kunnen gemobiliseerd worden om beschadigd myeline te herstellen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van MS en andere neurologische aandoeningen waarbij myeline wordt aangetast.

Nieuw doelwit voor MS therapie ontdekt

Canadese wetenschappers identificeerden een eiwitcomplex, GluR2-GAPDH, als mogelijk nieuw doelwit voor therapeutische interventie in multipele sclerose. Dit eiwitcomplex biedt de mogelijkheid een nieuw soort medicijn te ontwikkelen.

IJzerstapeling

Een eigenschap van verscheidene neurodegeneratieve ziekten is de stapeling van ijzer. In MS en in het diermodel voor MS wordt ijzerstapeling in het ruggenmerg gevonden, maar het mechanisme daarachter is niet bekend.
Back To Top