skip to Main Content

Geen extra problemen na stoppen TYSABRI

Bij een eerste vervolgstudie bij mensen met MS die met een TYSABRI-therapie waren gestopt zagen onderzoekers de eerste veertien maanden geen abnormale verslechteringen. Zij keken naar veranderingen in de ernst van de ziekte en zij bestudeerden gegevens van MRI-scans en de resultaten van immunologisch onderzoek.

Een onderzoeksgroep van twintig onderzoekers uit Amerika, Duitsland, Engeland, Zwitserland en het Nederlandse Maastricht hebben in het tijdschrift Neurologie de eerste resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar eventueel optredende ziekteverschijnselen bij mensen met MS nadat zij waren gestopt met een behandeling tegen MS met het medicijn TYSABRI (wetenschappelijke naam: Natalizumab). De deelnemers aan het onderzoek behoorden tot de mensen die in een fase-3 geneesmiddelenonderzoek gedurende geruime tijd TYSABRI hadden gehad.

De onderzoekers volgden de patiënten gedurende 14 maanden en maten de ernst van hun MS met de EDSS-scoretabel. Zij noteerden hoe vaak de mensen schubs kregen en hoe vaak zij verse laesies op de gemaakte MRI-scans hadden. Daarin konden zij in de periode van 14 maanden geen verandering zien. Het aantal witte bloedcellen ging na het stoppen in het begin omlaag en de verhouding tussen het aantal soorten veranderde. Maar zowel aantal als verhouding waren na 14 maanden op de uitgangswaarden terug gekomen. Gedurende de onderzoeksperiode zagen de onderzoekers geen extra complicaties tengevolge van infecties.

Bron:Stüve O, Cravens PD, Frohman EM, Phillips JT, Remington GM, von Geldern G, Cepok S, Singh MP, Cohen Tervaert JW, De Baets M, Macmanus D, Miller DH, Radü EW, Cameron EM, Monson NL, Zhang S, Kim R, Hemmer B, Racke MK. – University of Texas Southwestern Medical Center and at MSCenter at Texas Neurology Dallas; Heinrich Heine University Düsseldorf; University Hospital Maastricht, Department of Neuroinflammation , Institute of Neurology, Queen Square, London,University Hospital Basel, Switzerland, Biogen-Idec, Cambridge MA; Technische Universität München; The Ohio State University Medical Center, Columbus.
Neurology 2008 Nov 26. [Epub ahead of print]

Samenvatting

Back To Top