skip to Main Content

Therapeutisch

Cryotherapie en MS

Cryotherapie is het toepassen van (extreme) koude als medische behandeling. Het doel van deze studie is om de effectiviteit van lichaamscryotherapie en fysieke training op het psychologische en algemene welzijn van mensen met MS te evalueren.

Medicatie na je 60e?

Uit dit onderzoek lijkt het erop dat stoppen met Ziekte Modificerende Therapie minimaal effect heeft op uitkomsten in de onderzoeksperiode bij mensen ouder dan 60 jaar.

Balanstraining bij MS helpt

Noorse onderzoekers zagen dat een specifiek trainingsprogramma van 6 weken verbetering van balans en rompstabiliteit opleverde bij mensen met MS. Dit effect hield langdurig aan.

Vroege intensieve therapie bij MS

Het is nog steeds onduidelijk of mensen met MS in de beginfase van de ziekte een intensieve behandeling moeten krijgen of dat het raadzamer is met een milde behandeling te beginnen en later over te stappen naar een intensievere therapie. Om hierin meer duidelijkheid te scheppen, heeft een Brits team onderzoek verricht.
Back To Top