skip to Main Content

Therapeutisch

Teriflunomide bestrijdt MS

Een internationale onderzoeksgroep meldt kleine vermindering van het aantal schubs en ook van de toename van invaliditeit bij gebruik van het medicijn teriflunomide.

Hoge dosis vitamine D niet gunstig

Een Australische onderzoeksgroep kon geen voordelen aantonen van extra Vitamine D aan mensen met de schubvorm van MS. Toediening had eerder een nadelige invloed op het aantal schubs en de invaliditeitsscore.

Minder neurosteroïden in brein bij MS

Een Australische onderzoeksgroep kon geen voordelen aantonen van extra Vitamine D aan mensen met de schubvorm van MS. Toediening had eerder een nadelige invloed op het aantal schubs en de invaliditeitsscore.

Auto-immuunziekte als bijwerking Campath

Kans op een tweede auto-immuunziekte ten gevolge van het gebruik van alemtuzumab (merknaam Campath) als medicijn tegen MS is verhoogd. Daarmee moet je rekening houden voorafgaand aan behandeling.

MS risico bij gebruik van antibiotica

Uit recent Deens onderzoek blijkt dat het gebruik van penicilline en het gebruik van andere soorten antibiotica een verhoogd risico op MS met zich meebrengt.

Middel tegen overactieve blaas

Solifenacine heeft resultaat bij de behandeling van mensen met MS en een overactieve blaas.

Mogelijk minder bijwerkingen Fingolimod

De bijwerkingen benauwdheid en problemen met de ogen, kunnen mogelijk verminderd worden door het effect van een bepaald eiwit te verminderen.

Het gebruik van MS-medicijnen in NL

Lang niet alle mensen met MS in ons land gebruiken MS-medicijnen. Een groep Nederlandse artsen heeft getracht om verschillen in behandelwijzen van MS in kaart te brengen.

Geen invloed Gilenya op griepvaccinatie

Een groep onderzoekers uit Zwitserland heeft onderzocht of het specifieke immuunsysteem wordt beïnvloed bij mensen met MS die met Gilenya (vroegere naam fingolimod) worden behandeld.

Antistoffen verminderen werking interferon

MS-patiënten, behandeld met interferon-β preparaten (IFNβ) ontwikkelen antistoffen die het biologische effect van de preparaten neutraliseren, de in-vivo biobeschikbaarheid ervan doen afnemen en de therapeutische werkzaamheid verminderen.
Back To Top