skip to Main Content

Rituximab veilig en effectief

Rituximab Veilig En Effectief

Rituximab is veilig en effectief

Rituximab, een medicijn wat onder andere gebruikt wordt voor de behandeling van reuma, wordt gezien als een mogelijk therapeutisch middel tegen MS. Onderzoek toont aan dat het middel effectief en veilig is bij mensen die een agressieve vorm van RRMS hebben. Ook voor een selecte groep mensen met progressieve vormen van MS (PMS) kan het middel effectief zijn.

In een observationeel onderzoek werd gekeken of het middel veilig was. Daarnaast werd er ook gekeken naar efficiëntie van het middel en dan zowel klinisch als radiologisch. In totaal werden in de studie 31 mensen met RRMS en 59 mensen met PMS onderzocht. Bij alle 90 mensen was de ziekte ondanks standaard behandelingen actief.

Voor en tijdens de behandeling met Rituximab werd gekeken naar de “Annualized Relapse Rate” (ARR, het aantal terugvallen op jaarbasis), actieve zichtbare laesies en naar de klinische ontwikkeling door de Expanded Disabilty Status Scale (EDSS).

Voordat de onderzochte groep aan Rituximab  begon was de gemiddelde ARR 0,86 en hadden 53,3% van de mensen actieve laesies. Ook was er klinische achteruitgang gemeten, omdat de EDSS was toegenomen van 4,2 naar 4,9.

Tijdens de behandeling was er een significante verlaging van 88,4% van de ARR (p < 0.001). Er was ook een significantie afname van de EDSS tot 4,6 (p = 0.01) in het eerste jaar van de behandeling en de EDSS bleef stabiel in het tweede jaar van de behandeling. Ook werd er bij 70% van de totale groep geen ziekteactiviteit gemeten tijdens behandeling met Rituximab, voor de RRMS groep was dit 74,2% en de 67% bij de PMS groep.

Meest voorkomende bijwerkingen (18,8%) van Rituximab waren infuus-gerelateerd en hiervan waren meeste bijwerkingen mild.

Kortom, bij een agressieve vorm van RRMS en bij een selecte groep mensen met PMS kan Rituximab een effectieve en veilige behandeling zijn.

Bron: Alcalá C, Gascón F, Pérez-Miralles F, Gil-Perotín S, Navarré A, Boscá I, Coret F, Casanova B; Unit of Neuroimmunology, Department of Neurology, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, 106 Avenue Fernando Abril Martorell, 46026, Valencia, Spain.
J Neurol. 2018 Jul

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29785523

Dit bericht heeft 1 reactie
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top