homesitemapcontactA+

Organisatie

Organisatie

Hoe MSweb begon MSweb is in oorsprong een initiatief van Nora Holtrust - bij wie in 1995 MS is geconstateerd – en haar dochter Wendelmoet. Hun idee dateert van 1998 en is uitgewerkt binnen de toenmalige redactie van het blad…

lees meer

Beleidsplan MSweb 2014

1. Inleiding MSweb is een Nederlandstalige website met als doel het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over MS en het faciliteren en stimuleren van lotgenotencontact. De website MSweb is begin maart 1999 voor het eerst de lucht ingegaan. Vanaf…

lees meer

ANBI

MSweb is door de Belastingdienst erkend als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en daarom volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent dat MSweb geen belasting hoeft te betalen over eventuele schenkingen en een gift mag aftrekken van de Inkomstenbelasting.…

lees meer

Privacyverklaring

Ten behoeve van de website www.msweb.nl verzamelt en verwerkt MSweb geen persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Naast deze privacyverklaring is op de website eveneens de disclaimer van toepassing. Op MSweb staan ook links naar websites…

lees meer

Organisatie algemeen

MSweb is in oorsprong een initiatief van Nora Holtrust - bij wie in 1995 MS is geconstateerd – en haar dochter Wendelmoet. Hun idee dateert van 1998 en is uitgewerkt binnen de toenmalige redactie van het blad MenSen van de…

lees meer

Disclaimer

Disclaimer, gedragsregels, netiquette, privacy De Redactie van MSweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. De Redactie kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid…

lees meer

Uitgangspunten MSkidsweb

Opgesteld door de Redactie van MSweb en vastgesteld op 20 september 2010 tijdens een bestuursvergadering van de Stichting MSweb: Het geven van betrouwbare informatie aan kinderen over de ziekte multiple sclerose en de gevolgen van de ziekte voor het gezin waarin…

lees meer

Stichtingsstatuten MSweb

Klik hier om de Stichtingsstatuten Stichting Vrienden MSweb (pdf) te downloaden. Gepubliceerd op MSweb: 24-01-2015

lees meer

Redactiestatuut MSweb

Redactiestatuut voor MSweb en MSkidsweb alsmede het blad MenSen van de MS Vereniging Nederland 1. Uitgangspunten 1.1 Dit redactiestatuut beoogt te waarborgen dat de gedrukte en digitale informatie- en communicatiemedia MenSen en MSweb (verder te noemen ‘media’) van de organisatie…

lees meer

Colofon

Ontwerp: Moos Kuppers, Moos Design Jeroen Stok, ID3 Redactie MSweb Technische realisatie: Bas Boon, fact-uur Joeri Hendriks Sandra Both www.heartcoded.nl Coördinatie: Maarten Wilbers Stichting Vrienden MSweb: is op 7 februari 2001 opgericht ter ondersteuning en in standhouding van communicatiemiddelen zoals MSweb en MSkidsweb. MSweb…

lees meer

Omschrijving

In deze rubriek staat een algemeen stuk over de organisatie van MSweb, de disclaimer van MSweb, de internationale gedragsregels waar wij ons aan houden, de Netiquette waar we onze bezoekers aan houden, een paar woorden over privacy en het copyright van MSweb.

Verder zijn hier de Stichtingsstatuten te vinden, het Redactiestatuut dat tussen redactie en het bestuur geldt, de uitgangpunten van MSkidsweb en de samenwerkingsafspraken met de MS Vereniging Nederland, belangrijkste sponsor van MSweb.

nieuws-logo-msvn© Copyright Vrienden MSweb
Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites,
verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van deze web-site
alleen na toestemming van de Redactie.