skip to Main Content
AHSCT Standaard Invoeren Bij RRMS

aHSCT standaard invoeren bij RRMS

Italiaanse onderzoekers stellen dat AHSCT (stamceltransplantatie) standaard aan mensen met zeer actieve RRMS tegelijkertijd met de tweedelijns ziektevertragende middelen (DMD’s) moet worden voorgesteld.
Proef Behandeling RR MS Via Computer

Proef behandeling RR MS via computer

PricewaterhouseCoopers, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het MS4Research Institute in Nijmegen willen een jaar lang een proef nemem met een eerste concept van een computersysteem als hulp bij de behandeling van mensen met RR MS. De naam van het systeem is PHREND.
Relapsing-remitting MS

Relapsing-remitting MS

MS-aanval, opvlamming, ontsteking, exacerbatie, opstoot, terugval, allemaal woorden die mensen kunnen gebruiken als ze het over een schub hebben. Voor mensen die nog niet zo lang relapsing remitting MS hebben is de grote vraag: "Wat moet je doen bij een schub?".
Later SPMS Door Remmers

Later SPMS door remmers

Remmende medicatie blijkt het risico om van RR-MS naar SP-MS te gaan te verlagen, waarbij vroeg beginnen met medicatie belangrijk lijkt te zijn. Tweedelijns remmers verlagen het risico meer dan eerstelijns middelen.
Diagnostische Criteria En RRMS

Diagnostische criteria en RRMS

Om te vergelijken wat het toepassen van de 2017 McDonald criteria oplevert ten opzichte van de criteria uit 2010 werd een onderzoek opgezet. De nieuwe criteria werden door onderzoekers getest door deze los te laten op data van een groep mensen die tussen 2013 en 2016 de diagnose CIS hadden gekregen
Fingolimod Bij Kinderen

Fingolimod bij kinderen

In deze fase 3 studie kregen kinderen van 10 tot 17 jaar met Relapsing Remitting MS gedurende twee jaar ofwel fingolimod intramusculair interferon bèta-1a. Bij fingolimod waren er minder aanvallen en minder laesies op een MRI te zien dan bij interferon bèta-1a. Wél werden bij fingolimod meer ernstige bijwerkingen gezien.
Cognitieve Achteruitgang En MS

Cognitieve achteruitgang en MS

Cognitieve problemen komen vaak voor bij MS. De mate waarin men hier last van heeft verschilt echter per persoon. Het blijkt dat het hebben van progressieve MS en het soort en de ernst van op MRI zichtbare schade een voorspellende waarde hebben.
Effect Van Roken Op Natalizumab

Effect van roken op natalizumab

Uit Deens onderzoek kwam naar voren dat een pakje sigaretten per dag tijdens behandeling met natalizumab het aantal terugvallen tijdens de behandeling met 38% deed toenemen. Deze studie omvatte 355 mensen met RRMS die met natalizumab werden behandeld.
Rituximab En RRMS

Rituximab en RRMS

Deze Franse studie laat zien dat behandeling met Rituximab bij mensen met relapsing remitting MS de activiteit van de MS, zowel gemeten via MRI scans als klinisch waargenomen, verminderde.
Ofatumumab Effectief Bij RRMS

Ofatumumab effectief bij RRMS

Een dubbelblinde fase 2b studie waarbij beeldvormende apparatuur werd gebruikt, toont veiligheid en effectiviteit van ofatumumab aan voor mensen met RRMS.
Back To Top