skip to Main Content

Progressieve MS

Progressieve MS

Progressive MS Alliance zet belangrijke stap en in Nederland krijgen 3 onderzoekers een internationale subsidie. Op dit moment is er geen andere behandeling voor progressieve MS dan een symptomatische.

logo-MS-Research-2015In het magazine Rondom MS van MS Research las u eerder hoe bijvoorbeeld MS Centrum Amsterdam binnen hun programmasubsidie, maar ook Nieuw Unicum progressieve MS tot speerpunt hebben gemaakt.

Ook MS-organisaties uit verschillende landen hebben vorig jaar een wereldwijd samenwerkingsverband opgericht, de Progressive MS Alliance, om onderzoek naar juist deze progressieve vormen van MS te subsidiëren en daadwerkelijk een impuls, sturing te geven. Stichting MS Research is lid van deze Alliance. En…. bij de eerste subsidieronde kregen drie wetenschappers van het MS Centrum Amsterdam een toekenning en kunnen aan de slag.

Slechts een deel van de mensen met MS heeft baat bij de huidige geneesmiddelen. Deze remmen opvlammende ontstekingen af, maar stoppen de progressie van de ziekte nog niet. Mensen met de progressieve vorm van MS verslechteren snel: ze gaan dikwijls slechter zien, bewegen, denken en raken mede daardoor hun onafhankelijkheid sneller kwijt. 2,3 miljoen mensen wereldwijd hebben MS, waarvan meer dan 1 miljoen de progressieve vorm. MS organisaties hebben wereldwijd de handen ineen geslagen om daar iets aan te veranderen.

MS Alliance (header 3)

nieuws-141215-UitbreidingProgressieveMSAlliantieDe 22 toegekende projecten (bold) in de eerste subsidieronde zijn pilots van een tot twee jaar, ieder van € 75.000. Uiteindelijk doel van het samenwerkingsverband is te komen tot een behandeling die de progressie van MS stopt. Dat doen ze door in de komende vijf jaar in totaal 22M€ aan dit type onderzoek te subsidiëren.

“Door de aandacht te vestigen op progressieve MS, het bijeenroepen van academische en industriële leiders, en het aanbieden van een nieuwe bron van beurzen voor onderzoekers over de hele wereld, positioneert de Alliance zich om de resultaten met de meeste impact te versnellen en om het leven van mensen die leven met progressieve MS te veranderen,” aldus Dr. Alan Thompson, voorzitter van de wetenschappelijke stuurgroep van de Alliance.

Van de 149 ingediende projecten werden er 22 gehonoreerd, waarvan drie van MS- onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam. We stellen ze graag aan u voor:

ectrims-140915-horssenJack van Horssen, van de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie, doet onderzoek naar de processen die ten grondslag liggen aan afbraak van zenuwcellen. Deze afbraak, ook wel neurodegeneratie genoemd, is van invloed op de progressie van MS.
Van Horssen richt zich in zijn onderzoek op mitochondriën. Dit zijn de energiecentrales van cellen, maar zij produceren daarbij wel schadelijke zuurstofradicalen. In de hersenen van mensen met MS treden er uitgebreide mitochondriële veranderingen op.

Mitochondriën in zenuwen in beschadigde gebieden functioneren niet goed, wat mogelijk veroorzaakt wordt door de productie van schadelijke zuurstofradicalen door microgliacellen en geïnfiltreerde ontstekingscellen. Als mitochondriën in de zenuwen niet meer goed werken, kunnen zenuwvezels afsterven, waardoor mensen met MS meer klachten krijgen. Jack onderzoekt waarom de mitochondriële veranderingen optreden en hoe dit te voorkomen is.


ectrims-140915-amor
Sandra Amor, van de afdeling pathologie, doet onderzoek naar de rol van de specifieke hersencellen, microglia, bij de progressie van MS. Microglia zijn de ontstekingscellen van het hersenweefsel. In de witte stof van de hersenen van mensen met MS zijn er al veranderingen in microglia waarneembaar voordat cellen uit het bloed het hersenweefsel binnendringen.

Progressieve MS begint bij mensen vaak rond hun 35ste. Van microgliacellen is het bekend dat ze zowel ontsteking in de hersenen kunnen bevorderen als afremmen. Er is een evenwicht tussen deze twee functies. Naarmate de leeftijd vordert kunnen microgliacellen echter minder goed ontsteking remmen. Amor wil het verschil tussen jonge en oude microgliacellen onderzoeken. Ze hoopt zo meer kennis te krijgen over de verschillen tussen mensen met MS.

mszien-150305-ruggenprik-teunissen1Charlotte Teunissen tot slot is van de afdeling klinische chemie en gaat in haar onderzoek op zoek naar stoffen (biomarkers) in het bloed die aangeven welke biologische ziekteprocessen zich in de hersenen van een patiënt afspelen. Biomarkers geven een beeld van de processen die zich op het moment van de bloedafname afspelen.
In het onderzoek worden biomarkers tussen de verschillenden MS subtypes met elkaar vergeleken, dus bloed van relapsing-remitting MS, primair progressieve MS en secundair progressieve MS.

Ook zal er binnen het onderzoek onderscheid worden gemaakt tussen mensen die langzame en snelle progressie van de ziekte laten zien. Uiteindelijk wil ze panels van biomarkers ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor de diagnose, het voorspellen van het ziektebeloop en het voorspellen van de effectiviteit van een behandeling.

Meer informatie over het samenwerkingsverband, de toegekende subsidies en het vervolg is te vinden op ProgressiveMSAlliance.org

Artikel overgenomen uit Rondom MS, nr. 49, MS Research. Januari 2015

Dit bericht heeft 0 reacties
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top