skip to Main Content

Vermoeidheid (fatigue)

Wereld MS Dag #MyInvisibleMS

Onzichtbare MS symptomen

Onderzoekers zeggen dat "onzichtbare symptomen" die niet noodzakelijk geassocieerd zijn met MS, de kwaliteit van leven het meest kunnen beïnvloeden. Symptomen die rechtstreeks verband houden met de MS, veroorzaken niet persé de meeste problemen.

Conditietraining vermoeidheidsklachten

Martin Heine: Ruim 80% van de mensen met MS heeft vermoeidheidsklachten. Zij komen in een vicieuze cirkel van inactiviteit, slechtere conditie, enz. Kan conditietraining ernstige vermoeidheidsklachten verminderen?
Promotie: Martin Heine, 29 juni 2016, Universiteit Utrecht

Vermoeidheid en MS (1)

Vermoeidheid, afnemende energie, is het meest voorkomende, meest hinderlijke verschijnsel bij MS. Vermoeidheid beperkt maar liefst het leven van 85 procent van de mensen met MS. Het is daarom van belang dat vermoeidheid als een belangrijke factor wordt gezien. Zo…

Vermoeidheid bij MS (2)

Vermoeidheid is een veel voorkomend verschijnsel bij MS. Afnemende energie blijkt maar liefst van 85 procent van de mensen met MS het leven te beheersen. MSzien besteedde in nummer 4 aandacht aan een uitgebreide verhandeling over dit thema in het…

Back To Top