homesitemapcontactA+

Nieuws

Medicinale cannabis

Recente wetenschappelijke publicaties geven geen aanleiding tot herbeoordeling van medicinale cannabis. Vergoeding uit het basispakket blijft hierdoor niet mogelijk.
Lees meer
  • 17-11-2017

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Patiëntenfederatie Nederland. Van Dijk volgt Gerdi Verbeet op die vijf jaar voorzitter van de raad was.
Lees meer
  • 16-11-2017

Innovatief MS-onderzoek

Drie onderzoeksteams winnen gedeelde eerste prijs van 1 miljoen euro voor onderzoeksprojecten gericht op het voorspellen van ziekteverloop bij MS en het in detail bepalen van MS kenmerken.
Lees meer
  • 15-11-2017

Hanneke Hulst

De Jonge Akademie heeft tien nieuwe, talentvolle wetenschappers gekozen om haar gelederen te versterken. Een daarvan is hersenwetenschapper Hanneke Hulst, gespecialiseerd in MS.
Lees meer
  • 14-11-2017

Veel geld voor MS onderzoek

Tijdens de subsidieronde 2017 van de Engelse MS Society kwamen 13 nieuwe onderzoeksprojecten ten behoeve van MS in aanmerking voor financiering. Deze projecten kun je verdelen over vier onderzoeksgebieden.
Lees meer
  • 13-11-2017

Farmaceuten aanpakken

Minister Bruno Bruins moet keihard onderhandelen met farmaceutische bedrijven om dure medicijnen voor een „maatschappelijk aanvaardbare prijs” beschikbaar te maken. Het ministerie moet daarbij bereid zijn de octrooien van fabrikanten te omzeilen of breken.
Lees meer
  • 12-11-2017
Ocrelizumab Goedgekeurd

Ocrelizumab goedgekeurd

Ocrelizumab is het eerste medicijn voor primair progressieve MS (PP MS) dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Het middel wordt nog niet vergoed maar de verwachting is dat dit in Nederland in maart 2018 het geval zal zijn.
Lees meer
  • 10-11-2017

Dag van de mantelzorg

Vrijdag 10 november is het de Dag van de mantelzorg. De FNV wil dat gemeenten mantelzorgers, mensen die hulpbehoevende naasten bijstaan, gaan ontlasten
Lees meer
  • 10-11-2017

e-health week 2018

De week van 20 tot en met 26 januari 2018 is uitgeroepen tot e-health week. Doel van deze week is informeren – inspireren- verbinden - leren en toepassen. Zien en ervaren wat e-health kan betekenen voor burger, patiënt en zorgverlener.
Lees meer
  • 10-11-2017

Wmo-consulenten

De ondersteuning van de in 2015 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft bijgedragen aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen.
Lees meer
  • 09-11-2017