homesitemapcontactA+

Nieuws

Meer wilsverklaringen

Steeds meer Nederlanders leggen hun wensen rondom het levenseinde vast in een wilsverklaring. Voornaamste reden: ze zijn bang aan hun lot te worden overgelaten in geval van dementie.
Lees meer
  • 26-09-2017

Tijd tussen MS-middelen

Een klein deel van de mensen met MS die het MS-middel natalizumab gebruiken, hebben een verhoogd risico op de zeldzame, maar ernstige complicatie Progressieve Multifocale Leukencefalopatie (PML).
Lees meer
  • 22-09-2017

Pgb-bijeenkomsten

Per Saldo organiseert samen met de VNG-Academie regiobijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten met als doel handvatten te bieden bij hun Pgb-beleid. In Utrecht waren alle 50 beschikbare plaatsen bezet.
Lees meer
  • 21-09-2017

MS bij kinderen

MS Research heeft de gids 'MS bij Kinderen; een gids voor ouders' uitgegeven. De gids geeft inzicht in welke zorg jouw kind nodig heeft, waar je hulp kunt krijgen en geeft handvatten voor de omgang met je kind.
Lees meer
  • 20-09-2017

NVVE: niet speculeren

In de media is veel verwarring ontstaan over het levenseindemiddel van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Zolang de CLW niet bekendmaakt om welk middel het gaat, moet niet in het wilde weg worden gespeculeerd, zegt de NVVE.
Lees meer
  • 19-09-2017

Medicinale wiet

Tilburg legaliseert teelt van medicinale cannabis. Patiënten die zijn aangewezen op cannabis voor medisch gebruik, mogen dat in Tilburg voortaan onder voorwaarden thuis kweken.
Lees meer
  • 15-09-2017

Arbeidshandicap

De overheid moet werknemers met een arbeidshandicap in dienst nemen op straffe van een boete, heeft het kabinet besloten. Het gaat om circa drieduizend banen.
Lees meer
  • 13-09-2017
Aanbieding Handtekeningen

Aanbieding handtekeningen

De MS-vereniging Nederland en de Stichting Op de Been hebben op dinsdag 12 september 2017 de Tweede Kamer de bijna 50.000 digitale handtekeningen aangeboden van het Burgerinitiatief voor een Nederlands stamceltransplantatie traject ten behoeve van mensen met MS.
Lees meer
  • 13-09-2017