homesitemapcontactA+

Europese Disabilitykaart

Droomproject Belgian Disability Forum wordt Europese werkelijkheid

Een handicap hebben, telkens opnieuw je toestand moeten uitleggen of zelfs je handicap rechtvaardigen, om hulp, een aangepaste dienstverlening of een verminderd tarief te vragen, is psychologisch zwaar. Het bevordert ook bepaald niet de deelname van mensen met een handicap aan het maatschappelijk leven.

Europese DisabilitykaartAls een van de grondleggers van de Europese Unie wil België het vrije verkeer van alle burgers bevorderen. Door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 te ratificeren, bevestigde België zijn verbintenis om de leefomgeving in België toegankelijker te maken voor alle mensen met een handicap.

Eerbiediging van de grondrechten

Mensen met een handicap vragen geen extra rechten; zij willen hun rechten uitoefenen zoals andere burgers en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Studenten of ouderen kunnen hun specifieke kaart voorleggen om bepaalde voordelen te krijgen. Mensen met een handicap moeten aantonen dat zij een handicap hebben, vooral wanneer deze niet zichtbaar is. Soms krijgen ze dan te horen dat bepaalde handicaps niet ernstig genoeg zijn voor bepaalde voorzieningen.

Dit is onaanvaardbaar, des te meer wanneer de persoon door een officiële organisatie als persoon met een handicap erkend werd.

Belgische voorstel

In 2009 stelde het BDF deze situatie aan de kaak. Inmiddels is een ‘erkenningskaart’ uitgewerkt, volgens deze principes:

  • een duidelijk en eenduidig instrument, dat door iedereen erkend wordt;
  • een onomstotelijk bewijs van de handicap;
  • de erkenning van de handicap door het land dat de kaart uitreikt
  • de onderlinge erkenning van de kaart door de deelnemende landen;
  • een eenvoudig te gebruiken kaart, uitsluitend op vrijwillige basis;
  • dezelfde voordelen op hetzelfde grondgebied voor alle mensen met een handicap, ongeacht handicap, leeftijd, nationaliteit, …

Bron: Europese erkenningskaart inzake handicap

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *