homesitemapcontactA+

Naleving VN-verdrag

Onderzoek naleving VN-verdrag mensen met handicap

Het College voor de Rechten van de Mens heeft met het NIVEL en het Trimbos-instituut bekeken welke indicatoren een bijdrage kunnen leveren aan de monitoring van het VN-verdrag handicap.

Samen hebben zij 17 indicatoren vastgesteld die aangeven in hoeverre mensen met een beperking kunnen genieten van  mensenrechten op het gebied van werken en zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving.

Met de vastgestelde indicatoren wordt in cijfers uitgedrukt in welke mate mensen met een beperking van hun mensenrechten genieten zodat het College kan bepalen of de mensenrechten worden nageleefd.

Meedoen en kansen

De indicatoren geven aan of mensen de benodigde en gevraagde ondersteuning ontvangen en ‘deel uitmaken van de samenleving’. Kunnen er bijvoorbeeld buurtvoorzieningen gebruikt worden, zoals pinautomaten, winkels, parken en recreatieve voorzieningen en kun je zelf kiezen voor een woning.

Ook wordt gemeten in hoeverre mensen met een beperking betaald werk hebben en of zij de benodigde ondersteuning krijgen op het werk en bij sollicitaties. Krijgen zij bijvoorbeeld kans op promotie of een levensverzekering om een hypotheek af te sluiten.

Volledige inclusie

Het doel van het VN-verdrag handicap is de inclusie van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking in de maatschappij. Reeds 160 landen hebben dit verdrag bekrachtigd waaronder op 14 juni 2016 Nederland.

Het NIVEL en het Trimbos-instituut verzamelen nu gegevens  om vergelijkingen te maken in tijd en tussen groepen mensen met en zonder beperkingen. De eerste rapportage zal door het College worden gebruikt om het CRPD-comité in te lichten over de implementatie van het VN-Verdrag in Nederland.

Bron: Support Magazine
 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *