Neuromodulatie bij chronische pijn

Neuromodulatie bij chronische pijn voor grote groep patiënten in basispakket

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of neuro-modulatie bij aandoeningen die gepaard gaan met chronische pijn, voldoende effectief is om uit het basispakket vergoed te worden. Het doel van neuro-modulatie is de chronische pijn van patiënten te verlichten door pijnsignalen tussen het ruggenmerg en de hersenen te verstoren.

Neuromodulatie bij chronische pijnUit onderzoeken naar de werkzaamheid van deze behandeling door het Zorginstituut  blijkt nu dat neuro-modulatie bij patiënten met diverse aandoeningen effectief is. Het ‘Standpunt Neuro-modulatie bij chronische pijn’ is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken artsen- en patiëntenverenigingen en Zorgverzekeraars Nederland.

Een van de conclusies in het standpunt is dat de behandeling met neuro-modulatie bij 5 aandoeningen effectief is en dus uit het basispakket vergoed kan worden. Voor deze aandoeningen geldt dat neuro-modulatie uit het basispakket wordt vergoed voor volwassen patiënten bij wie de pijnscore 5 of hoger is, de proefbehandeling positief is en de indicatiestelling plaatsvindt in multidisciplinair teamverband.

Niet-effectieve zorg: niet in basispakket

Voor 4 aandoeningen is de conclusie van het Zorginstituut dat de behandeling met neuro-modulatie niet effectief is, en niet (meer) uit het basispakket wordt vergoed.  Voor patiënten met chronische pijn die eerder al behandeld zijn met een neuro-modulatie, is een overgangsregeling opgesteld. Die regeling houdt in dat een patiënt die al een neuro-modulatiesysteem heeft op de ingangsdatum van het standpunt van het Zorginstituut, dat systeem behoudt en de (vervolg)kosten ervan vergoed krijgt van zijn zorgverzekeraar, zolang de patiënt een positief effect ervaart van het systeem.

Chronische pijn en neuro-modulatie

Van chronische pijn is volgens de Zorgstandaard Chronische Pijn (2017) sprake als de pijn langer bestaat dan bij een normaal herstel mag worden verwacht. Pijn die minstens zes maanden tot een jaar aanhoudt, kan chronisch worden genoemd.

Door: Nationale Zorggids

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *