skip to Main Content

Regie bij patient?

Een wet ‘Toestemming van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens’ is praktisch onuitvoerbaar en gevaarlijk. Dat constateert het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Volgens het college en artsen kan het wetsvoorstel zelfs levens in gevaar brengen. Minister Bruins heeft  invoering van de wet opgeschort.

Regie bij patient?Op grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) moeten burgers digitaal toegang krijgen tot het eigen medische dossier. Om te voorkomen dat dergelijke digitale data zomaar in de handen van derden belanden, bedong de Tweede Kamer dat patiënten voor het elektronisch delen van data gespecificeerde toestemming moeten verlenen.

Dit houdt in dat zij specifiek moeten aangeven of een bepaalde hulpverlener (arts, medisch specialist e.d.) hun patiëntgegevens mag inzien en gebruiken én voor welke medische gegevens dat geldt. In eerste instantie werd hiervoor een onwerkbare lijst van 160 toestemmingsvinkjes opgetuigd. Daar voor in de plaats is nu een praktischer voorstel gekomen met 28 afvinkmogelijkheden.

Overlijden

Maar het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) vind dit voorstel ook niet werkbaar  in de praktijk. Gespecificeerde toestemming voor gegevensuitwisseling brengt volgens het ATR risico’s met zich mee voor de kwaliteit van zorg. Wanneer patiënten er bewust of onbewust voor kiezen om geen toestemming te verlenen, kunnen gegevens niet worden uitgewisseld. Dat kan in het ergste geval leiden tot onnodig overlijden, zo stelt het adviescollege.

De interpretatie van de regierol zou in het huidige wetsvoorstel leiden tot aanzienlijke regeldruk voor patiënten, instellingen en professionals, zo stelt het ATR. Ook zouden 28 toestemmingsmogelijkheden onvoldoende concreet zijn en het voor de patiënt moeilijker maken om een (goede) keuze te maken en daarmee juridisch niet houdbaar zijn.

Advies ATR

Het ATR adviseert dan ook om de wet te heroverwegen op de risico’s voor de kwaliteit van de zorg. Ook moet de minister nog eens kijken hoe ongewenste regeldruk voorkomen kan worden. Daarnaast vindt de ATR dat er een duidelijke keuze gemaakt moet worden tussen het belang van goede zorg en de regie van de patiënt over de gegevensuitwisseling.

Minister Bruins stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er een complexe situatie is ontstaan en dat de inwerkingtreding van het wetsartikel over gespecificeerde toestemming (Wabvpz) daardoor op 1 juli 2020 niet haalbaar is. In de eerste helft van 2020 komt hij met een nieuw voorstel waarin hij ook het advies van het ATR meeneemt.

Bron: Skipr

Dit bericht heeft 0 reacties
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top