homesitemapcontactA+

Verplicht verhuizen?

Met de nieuwe Wmo 2015 moeten gemeenten beter opletten wat mensen nodig hebben. De verhuisplicht bij woningaanpassingen is veranderd. Heb je een woningaanpassing nodig, dan moet de gemeente goed naar je wensen luisteren.

Verplicht verhuizen?Gemeenten gingen onder de oude Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2007) vaak uit van het ‘primaat van verhuizen’. Als verhuizen naar een gelijkvloerse woning goedkoper was dan een traplift, dan moesten mensen maar verhuizen. De wens van de burger om in de eigen woning te willen blijven, was van ondergeschikt belang.

Maatwerk

Volgens advocaat Matthijs Vermaat is die verhuisplicht bij woningaanpassingen veranderd met de nieuwe Wmo 2015.  Gemeenten moeten zorgen dat iemand die hulp en ondersteuning nodig heeft en in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, zoveel mogelijk in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie.

Liefst zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving. Dit staat in artikel 2.3.5 van de Wmo 2015. Dit betekent dat de gemeente bij woningaanpassingen minder gemakkelijk de verplichting kan opleggen om te verhuizen. Het belang van de burger om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, weegt in de Wmo 2015 zwaarder dan in de Wmo 2007.

Grenzen

Volgens advocaat Vermaat houdt dit ook in dat de gemeente geen maximale bedragen meer in de verordening mag opnemen, waarbij geldt dat men altijd verplicht moet verhuizen als de kosten van de woningaanpassing boven dit maximum uitkomen.

Er zijn nog wel grenzen, zo stelt Vermaat. De gemeente moet een zorgvuldige belangenafweging maken om ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen woning kan blijven. Bij deze afweging mag de gemeente nog steeds de kosten mee laten wegen.

Rechter

Uiteindelijk zal de rechtspraak moeten uitwijzen welk beleid van de gemeente op grond van de Wmo 2015 wel of niet toelaatbaar is. Welke kant dat uitgaat, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. De rechter oordeelde dat gemeenten heel zorgvuldig moeten afwegen of ze mensen wel kunnen verplichten tot verhuizen.

Bron: Support Magazine

 

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *