homesitemapcontactA+

Arbeidshandicap

3000 overheidsbanen voor mensen met arbeidshandicap

De overheid moet werknemers met een arbeidshandicap in dienst nemen op straffe van een boete, heeft het kabinet besloten. Het gaat om circa drieduizend banen.

ArbeidshandicapDe maatregel is nodig omdat de overheid afspraken uit het sociaal akkoord niet nakomt.  Het kabinet sprak met werkgevers en vakbonden af dat er tot 2025 125 duizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar moeten komen. Daarvan 25 duizend bij overheidswerkgevers.

Het bedrijfsleven houdt zich wel aan de afspraken, maar de overheid loopt achter. Daarom zet Klijnsma de eerder afgesproken quotumregeling in gang,  om de overheid te dwingen. Lukt de inhaalslag niet, volgt een boete van 5 duizend euro per werkplek.

Teleurgesteld

“Ik ben gewoon teleurgesteld”, aldus Klijnsma over het achterblijven van de overheid. “Collega Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat nu een plan van aanpak maken samen met de koepel van alle overheidswerkgevers om ervoor te zorgen dat er als de drommel een inhaalslag komt”, aldus Klijnsma. .

“Ik vind dat alle werkgevers in ons land open moeten staan voor mensen met een beperking. Die horen er gewoon bij”, aldus Klijnsma. Volgens haar zijn alle mogelijke voorwaarden gecreëerd om ze een plek te kunnen geven bij de overheden. “Als je dan vervolgens de plek niet maakt, dat kan niet.” Daarom is in de ministerraad besloten “het quotum aan te zetten”.

Bron: www.skipr.nl

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *