homesitemapcontactA+

Weinig over zieken en gehandicapten

Begin Rutte III: weinig woorden voor zieken en gehandicapten

Het nieuwe Kabinet Rutte III (VVD/CDA/D66/CU) heeft bij zijn start tamelijk weinig woorden besteed aan zaken die in het bijzonder zieken en gehandicapten aangaan, in elk geval veel minder dan het vorige Kabinet (VVD/PvdA).

Zo kwamen vijf jaar geleden, in het Regeerakkoord de begrippen gehandicapten (mensen met een handicap) en chronische ziek(t)e maar liefst 31 keer voor, tegen 7 nu. In de regeringsverklaring van de premier op woensdag 1 november 2017 ontbraken de zieken en gehandicapten zelfs geheel.

Het enige tekstdeel in hun richting was: “Er komt meer aandacht voor de positie van mantelzorgers. Door nieuwe zorgakkoorden te sluiten met artsen en de fabrikanten van medicijnen maken we het mogelijk dat met het beschikbare geld zoveel mogelijk zorg geleverd kan worden.

Minister Hugo de Jong

Het eigen risico gaat in deze kabinetsperiode niet omhoog en we verlagen de eigen bijdragen voor taxivervoer, huishoudelijke hulp en rolstoelen. Zo houden we de beste zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar”.

Arbeidshandicap

Ook besteedt het Regeerakkoord van nu, in tegenstelling tot het vorige, geen speciale aandacht aan mensen met een arbeidshandicap. Zo werd vijf jaar geleden de ‘Quotumregeling bedrijven voor arbeidsgehandicapten’ geïntroduceerd.

Ditmaal beperkt het Kabinet zich tot de belofte van “een aantal stappen om het aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden”.

Verder bevat het nieuwe regeerakkoord niet als voorheen een verhandeling over mogelijkheden om de woon- en leefsituatie voor mensen met een chronische ziekte of handicap sterk te verbeteren.

Minder ruimte aan beleidsmatige tekst betekent uiteraard niet vanzelf ook minder aandacht in de praktijk. Daarvoor komt het in eerste

Bruno Bruins

instantie aan op de nieuwe bewindslieden. Waarbij opvalt dat er geen uitgesproken deskundige bijzit op het gebied van gezondheidszorg.

Zo heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) H.M. (Hugo) de Jonge (*1977; CDA), zich vooral onderscheiden op onderwijsterrein. Hij is onderwijzer geweest. De laatste jaren was hij wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam.

Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (*1963; VVD), benoemd tot minister voor Medische Zorg, is vooral bekend van zijn functies op het gebied van opleidingen, openbaar vervoer en sociale voorzieningen. Hij was de afgelopen zeven jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de uitkeringsinstantie UWV.

En dan is er nog drs. P(aul) Blokhuis (ChristenUnie), staatssecretaris van VWS. Geschiedenis gestudeerd, en tot voor zeer kort wethouder in Apeldoorn met de portefeuilles Welzijn, Zorg, Gezondheidszorg, Wmo, Vrijwilligerszaken, Jeugdhulpverlening en Jeugdzorg.

Van hen heeft minister De Jonge zich inmiddels al op zijn nieuwe vakgebied gemanifesteerd en wel door zijn in de ministerraad geaccepteerde voorstel om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 2018.

Kritisch gevolgd

Paul Blokhuis

Zeker is intussen ook dat ze niet alleen door Kamerleden maar ook door enkele maatschappelijke organisaties kritisch zullen worden gevolgd. De Kamer maakte op donderdag 2 november 2017 in elk geval al één correctie op de uitgezette beleidslijnen: er komt op initiatief van de PvdA geen bezuiniging op de wijkverpleging.

Daarnaast merkte de organisatie Ieder(in), het Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, al op “dat in het regeerakkoord de uitwerking van idealen tekortschiet”. Op het wensenlijstje van deze organisatie staat:
de eigen bijdragen omlaag;

  • de garantie dat er niet aan de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen wordt geknaagd;
  • snel meer betaalbare en toegankelijke woningen.

De Patiëntenfederatie Nederland – koepel van ongeveer 170 patiëntenorganisaties waaronder de MS vereniging Nederland – zei meteen “dat het regeerakkoord enkele sympathieke punten bevat, maar dat veel afhangt van de uiteindelijke uitwerking van de kabinetsplannen”.

De Patiëntenfederatie Nederland wil verduidelijking over bijbetalingen voor geneesmiddelen en de geplande kostenbesparing op hulpmiddelen en geneesmiddelen van 460 miljoen euro. Bovendien is de Patiëntenfederatie via internet een actie begonnen tegen de btw-verhoging voor medicijnen.

Bronnen: onder meer de regeerakkoorden ’Vertrouwen in de toekomst’(2017) en ‘Bruggen slaan’ 2012), persberichten van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland, plus www.kabinetsformatie2017.nl , www.rijksoverheid.nl en diverse krantenberichten; 6.11.2017.

Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *