skip to Main Content

Co-creatie sessie met MS patiënten

Co-creatie Sessie Met MS Patiënten

Co-creatie Icompanion.ms in Roosendaal (NBr) zoekt deelnemers

Icompanion.ms wil graag in contact komen met MS patiënten (bij voorkeur uit West-Midden Brabant) die bereid zijn mee te denken over de web en telefoonapplicatie functionaliteiten tijdens een co-creatie sessie in Roosendaal.
Co-creatie Icompanion.ms in Roosendaal (NBr)
Icompanion.ms is een web en telefoonapplicatie waarin een MS patiënt op een smartphone zijn MRI scan kan uploaden om hier op maat van de patiënt feedback op te kunnen krijgen, over bijvoorbeeld de kwaliteit van de scan (resolutie en een paar andere maten) en ook uitleg waarom het belangrijk is om een goede kwaliteit scan te hebben.

Daarnaast kan de patiënt testen uitvoeren, symptomen tracken en ziekte-opflakkeringen registreren, en zo een overzicht bijhouden van het klinische verloop van de ziekte tussen neuroloogconsultaties. Icompanion.ms zal gratis worden aangeboden aan patiënten en neurologen.

Co-creatie sessie met MS patiënten

Tijdens een co-creatie sessie zijn de deelnemers aanwezig op één locatie, wordt de applicatie gedemonstreerd en wordt zoveel mogelijk informatie verzameld omtrent de functionaliteit van de webapplicatie: wat wil men wel, en wat niet? Hoe is het gebruiksgemak? Wat heeft wel/geen meerwaarde voor de patiënt?Wie kan meedoen?

Graag willen wij in contact komen met MS patiënten (bij voorkeur uit West-Midden Brabant) die bereid zijn mee te denken over de functionaliteiten tijdens een co-creatie sessie in Roosendaal. De co-creatie sessie vindt plaats op: een nader vast te stellen datum.

Omschrijving project:

Behandelingsbeslissingen voor mensen met MS worden genomen op basis van neurologische onderzoek en MRI scans. Echter is MS een ziekte waarin veel gebeurt tussen neuroloogvisites. Dit kan gemist worden in het (half)jaarlijkse neuroloogbezoek. Om mensen met MS te ondersteunen in hun dagelijkse leven is icompanion.ms ontwikkeld.

Het Care Innovation Center is de proeftuin voor zorginnovaties in West-Brabant en is betrokken bij de ontwikkeling en innovatie van icompanion.ms. Icompanion.ms is ontwikkeld door icometrix, wereldwijd het leidende bedrijf dat MRI en CT kwantificatie aanbiedt voor mensen met neurologische aandoeningen. Zij bieden hun kunstmatige intelligentie aan in de klinische praktijk en voor de farmaceutische industrie. Momenteel bestaat hun portfolio uit producten gebruikt in MS, dementie en hersentrauma.

Naast deze scan kwantificatie biedt icometrix zeer binnenkort ook aan MS patiënten icompanion.ms aan, waarin patiënten worden ondersteund in hun dagelijkse leven door educatie, MRI scan feedback en ‘patiënt reported outcomes’ testen.

Interesse om mee te doen?

Stuur een mail naar: anniek@cic-Westbrabant.nl

U ontvangt dan een uitgebreide mail met informatie over dit onderzoek, de exacte locatie en tijdstip. Samen met het Care Innovation Center West-Brabant wordt bepaald of u mee kan doen.

Dit bericht heeft 1 reactie
Klik op een tabblad om aan te geven hoe u wilt reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top