skip to Main Content

MSzien 2019 (1)

Inhoudsopgave

Aangepast wonen

Als de diagnose MS om de hoek komt kijken, hoop je natuurlijk dat je het nooit nodig gaat hebben: een aangepaste woning. Maar als geleidelijk de een na de andere aanpassing nodig blijkt, is het…

Back To Top