homesitemapcontactA+

Tijdschriften

MS-magazine
Magazine ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Mensen met MS vertellen over hun ziekte plus veel informatie over het onderzoek en de zorg binnen het VUmc MS Centrum Amsterdam.
Gasthoofdredacteur Anne Zaat: ‘Gelukkig sta ik er niet alleen voor’
Gratis aan te vragen bij bureaumscentrum@vumc.nl


MenSen
MenSen is een uitgave van de MS Vereniging Nederland. De MS Vereniging is de grootste patiëntenvereniging voor mensen met MS. Als lid van de Vereniging ontvang je automatisch dit tijdschrift. MenSen verschijnt zes keer per jaar.

Opgeven als lid: info@msvn.nl


RondOm MS
Stichting MS Research zet zich in voor het onderzoek naar multiple sclerose in Nederland. De Stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk voor het verantwoord werven van fondsen. Donateurs van de stichting krijgen deze Nieuwsbrief.

Opgeven als donateur: info@msresearch.nl


MS-Link
MS-Link (v/h De Sleutel) is het blad van de MS-liga Vlaanderen en de vzw Wetenschappelijk Onderzoek MS. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Lidmaatschap van de Vlaamse MS-liga geeft recht op een abonnement.

Opgeven lidmaatschap secretariaat@ms-vlaanderen.be


MSzien
MSzien is een gratis online tijdschrift voor mensen met MS met aandacht voor human interest, medische ontwikkelingen en praktische onderwerpen. MSzien verschijnt vier keer per jaar op MSweb. Je kunt het online lezen of als PDF bestand downloaden.

Abonnees op de Nieuwsbrief van MSweb krijgen bericht wanneer MSzien verschijnt


MS in focus
MS in focus is een gratis Engelstalige uitgave van de MS International Federation (MSIF). Verschijnt twee maal per jaar en behandelt altijd een thema. Enkele themanummers zijn vertaald door MS Research.

MS MATTERS is een uitgave van de MS-Society van Engeland. Als lid krijg je het blad zes keer per jaar thuisgestuurd. Ook beschikbaar op cassetteband. Interessant is de ‘pull-out-section’ van het blad, met bespreking van een specifiek probleem rondom MS.

Opgeven als lid: info@mssociety.org.uk


MS Nieuwslijn
Stichting Nationaal MS Fonds is een stichting van mensen met en zonder MS die vele initiatieven ontplooid om de ziekte MS beter op de kaart te krijgen. Donateurs krijgen vier keer per jaar MS Nieuwslijn.

Opgeven als donateur: info@msprojecten.nl


Support Magazine
Support Magazine is een magazine over leven, wonen en werken met een lichamelijke handicap. Met vlotte life style-artikelen over onderwerpen als psychologie, relaties, sport en één keer per jaar voor abonnees een gratis vakantiegids.

www.supportmagazine.nl


Blauwe gids
Een gids met vakantiemogelijkheden voor mensen met een functie beperking. 50 verschillende organisaties presenteren hun aanbod in ‘aangepaste vakanties’. De Blauwe Gids verschijnt 1x per jaar.

Bestellen: blauwegids@werkenrode.nl – Website: www.nbav.nl


Mediator
Mediator bericht over onderzoek en ontwikkeling in gezondheid en zorg. Mediator is een gemeenschappelijke uitgave van ZonMW en de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland.

Aanmelden als abonnee op www.zonmw.nl


Eigen Wijs
Magazine voor mensen met een persoonsgebonden budget. EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, in samenwerking met Media Business Press.

Leden en donateurs ontvangen het magazine zes keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap.


Chronisch Ziek
De Week van de Chronisch Zieken is een initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, medici, verpleegkundigen, werkgevers, werknemers en arbeidsbemiddelaars. Het magazine verschijnt een maal per jaar.

Bestellen: tel. 0900 1450


Relevant
Een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Verschijnt vier maal per jaar. Voor leden van de NVVE is het blad gratis. Er is ook een gesproken versie.

Omschrijving

fp-tijdschriftenIn deze rubriek staan met name tijdschriften die specifiek bedoeld zijn voor mensen met MS en een paar tijdschriften die wellicht ook interessant kunnen zijn over onderwerpen waar mensen met MS dikwijls mee te maken krijgen.