In verschillende artikelen lees je meer over hoe een MS diagnose tot stand komt, en wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de MS criteria, de vaststelling van de mate van fysieke achteruitgang (EDSS), de diagnosemethodiek (MRI) en wat de impact op het leven kan zijn van mensen die vaak in de bloei van het leven zijn (jonge mensen met MS).

Snel naar: BeloopsvormCriteriaJonge mensen met MSEDSSAlles over MRI

Er zijn verschillende vormen van MS. De vorm die het meest voorkomt is relapsing remitting multiple sclerose (RR MS). Maar, er kan ook secundair (SPMS) of primair progressieve MS (PPMS) vastgesteld worden. In deze artikelen lees je er meer over.

Progressieve MS

Progressive MS Alliance Artikel overgenomen uit Rondom MS, nr. 49, MS Research. Januari 2015
Lees meer

Primair Progressieve MS

MS Matters Insight (59) 2004
Lees meer

Secondair Progressieve MS

MS Matters Insight (40) 2003
Lees meer

Relapsing Remitting MS

MS Matters Insight (24) 2002
Lees meer

Een internationale groep MS-deskundigen heeft de richtlijnen uit 2010 voor het stellen van de diagnose MS bijgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren. De nieuwe richtlijn moet het in een vroeger stadium stellen van de diagnose MS mogelijk maken, met behoud van de betrouwbaarheid. De criteria waren eerder al in 2010 aangepast. Lees onderstaande berichten over de McDonald-criteria en het belang van de ruggenprik bij het vaststellen van de diagnose MS.

Ruggenprik niet meer nodig

M. Mantel, juni 2004
Lees meer

Door meer kennis en verbeterde technieken kan de neuroloog tegenwoordig eerder de diagnose MS stellen. Daardoor worden mensen steeds jonger geconfronteerd met de uitdagingen van MS. Vaak is dat op een moment in het leven dat je met veel veranderingen te maken krijgt. In deze serie artikelen lees je daar meer over.

De weg naar onafhankelijkheid

Jonge mensen met MS, deel 1
Lees meer

Zelfbeeld, relaties en openheid over MS

Jonge mensen met MS, deel 2
Lees meer

Opleiding, werk en carrière

Jonge mensen met MS, deel 3.
Lees meer

Kinderen krijgen en opvoeden

Jonge mensen met MS, deel 4.
Lees meer

Gezonde levensstijl

Jonge mensen met MS – deel 5
Lees meer

Gids MS bij kinderen

Als bij een kind MS is vastgesteld, kunnen ouders veel vragen hebben. Stichting MS Research heeft de gids “MS bij kinderen, een gids voor ouders” gemaakt.
Lees meer

Om aan te geven hoe goed of slecht het met iemand gaat, maken artsen veelal gebruik van de Expanded Disability Status Scale (EDSS). De EDSS is een schaal van één tot tien die, gebaseerd op neurologisch onderzoek, de stoornissen en beperkingen bij iemand met MS aangeeft. Daarbij geldt dat hoe hoger de score komt, des te slechter het met de patiënt gaat. In dit bericht vind je meer uitleg over de Expanded Disabilty Status Scale (EDSS).

Bij de diagnose van MS kan met behulp van de MRI  de schade die MS aan het brein en het ruggenmerg veroorzaakt, doorgaans in beeld gebracht worden. In deze serie artikelen lees je meer over de MRI in relatie tot MS en de ontwikkelingen van de MRI.

MRI maakt MS-medicatie veiliger

Regelmatig een MRI-scan maken bij MS kan helpen bij het op tijd herkennen van een ernstige bijwerking van medicatie. Dit laat radioloog Mike Wattjes zien in zijn proefschrift. Zijn onderzoek geeft belangrijke nieuwe informatie voor de geneesmiddelenbewaking van het MS-medicijn natalizumab.
Lees meer

Ontwikkelingen op gebied van MRI

Bij de behandeling van MS zou, behalve het aantal ontstekingen, ook de schade die MS aan het brein veroorzaakt in beeld gebracht moeten worden, aldus dr. Wattjes, radioloog in het VUmc. 17/11/15
Lees meer