homesitemapcontactA+

fp-preklinischVoor een beter inzicht in het vroege ziekteproces en voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is naast het bestuderen van hersenweefsel in een laboratorium, werken met proefdieren noodzakelijk.

Dit onderzoek zonder echte patiënten heet preklinisch onderzoek.

fp-klinischBij klinisch onderzoek zijn altijd patiënten betrokken. Het doel is divers. Je wilt bijvoorbeeld de ziekte beter leren kennen, een methode onderzoeken om ziektes te voorkomen of de diagnose beter stellen.

Lees verder over de vier fasen van klinisch geneesmiddelenonderzoek.

fp-diagnostischDiagnostisch onderzoek is onderzoek naar de betrouwbaarheid of voorspelbaarheid van een testsysteem of de noodzaak van een behandelsysteem.

Sinds 1984 is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van een MRI de hersenen en het ruggenmerg te onderzoeken.

fp-therapeutischTherapeutisch onderzoek kan zowel onderzoek zijn naar de behandeling van de ziekte zelf als naar de behandeling van bepaalde symptomen zoals spasmen, oogzenuwontsteking, enzovoort.

Dit kan een door de geneesmiddeleninspectie voorgeschreven onderzoek zijn maar ook onderzoek op

fp-proefschriftenIn deze rubriek presenteren we het werk van promovendi die aan een universiteit in Nederland zijn gepromoveerd.

Ze vertellen over hun promotie onderzoek en vaak met een persoonlijke noot, waarbij de promovendus vertelt waarom hij of zij destijds in MS geinteresseerd is geraakt.

fp-woordenlijstWe proberen alle moeilijke medische termen, die niet in een simpel woord zijn te vertalen, zo goed mogelijk uit te leggen.
Als je woorden tegenkomt die je niet begrijpt, mail ze aan redactie@msweb.nl dan kunnen wij die woorden opnemen.

fp-proefschriftenIn deze rubriek presenteren we het werk van jonge onderzoekers.

Ze vertellen over hun onderzoek en vaak met een persoonlijke noot, waarbij de onderzoeker vertelt waarom hij of zij in MS geinteresseerd is geraakt.

MS onderzoek

fp-onderzoekDe rubriek MS-Onderzoek is onderverdeeld in Preklinisch, Klinisch, Diagnostisch en Therapeutisch. Daarin houden wij het onderzoek bij dat is gepubliceerd in de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften.

Verder een rubriek Proefschriften met daarin de samenvattingen van in Nederland uitgevoerde promoties over het onderwerp MS, de nieuwe rubriek Jonge onderzoekers en tenslotte een Woordenlijst met de verklaring van moeilijke woorden.

Stichting MS Research financiert veel onderzoek naar MS in Nederland. Zij werkt samen met de MSIF, initiatiefnemer van de World MS Day

Disclaimer
De Redactie van MSweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Zie verder de rubriek MSweb.