homesitemapcontactA+

Diagnostisch

Vermoeidheid En MS

Vermoeidheid en MS

Een van de meest voorkomende symptomen van MS is de karakteristieke moeheid, de zogenaamde fatigue. Meer dan 80% van de mensen met MS lijdt aan zwakte en lusteloosheid die in de loop van de dag toeneemt. Deze vorm van fatigue onderscheidt zich duidelijk van moeheid zoals gezonde mensen deze kennen.
Lees meer
  • 09-01-2018

Comorbiditeit en MS

Belangrijk is de de evaluatie bij nieuwe neurologische symptomen bij mensen met een al bestaande chronische ziekte verbetert. Dit geldt ook voor het inzicht in een optimale behandeling van comorbiditeit bij MS.
Lees meer
  • 19-10-2017
Atrofie Van Het Netvlies

Atrofie van het netvlies

Deze studie laat zien dat atrofie van het netvlies een grote impact heeft op het gezichtsvermogen (scherp kunnen zien) van mensen met MS en dat zelfs schade aan één oog al veel impact heeft.
Lees meer
  • 16-06-2017
Handproblemen Verkleinen Kans Op Werk

Handproblemen verkleinen kans op werk

Problemen met de hand-armfunctie komen veel voor bij oudere mensen met MS. Daardoor is deze groep vaker werkloos en gebruikt ze vaker een hulpmiddel bij de dagelijkse activiteiten. Dat is de conclusie uit een epidemiologisch onderzoek uit de VS.
Lees meer
  • 19-05-2017
MRI Afwijkingen Bij Kinderen Met ADEM

MRI afwijkingen bij kinderen met ADEM

De onderzoekers adviseren een MRI hersenen te herhalen na de acute fase, wat zal dienen als een nieuwe uitgangswaarde. MRI scans die daarna volgen, dienen met deze uitgangsscan vergeleken te worden, om te voorkomen dat er onterecht diagnose MS wordt gesteld na het doormaken van ADEM.
Lees meer
  • 18-11-2016
Prospectief Geheugen Bij Mensen Met MS

Prospectief geheugen bij mensen met MS

Mensen met MS hebben moeilijkheden met hun prospectief geheugen*. Uit onderzoek blijkt dat het prospectief geheugen van mensen met MS en lage executieve functies* kan verbeteren: door duidelijke en specifieke geheugensteuntjes te geven.
Lees meer
  • 21-10-2016

Patronen van witte stof schade in SPMS

Schade aan de witte stof vindt plaats volgens patronen in SPMS. Witte stof banen die op elkaar lijken qua samenstelling laten dezelfde mate van schade zien in het brein van mensen met SPMS. Schade aan en patroon verlies van specifieke delen van de witte stof verklaren verminderde cognitie.
Lees meer
  • 30-08-2016

Pijn verstoort beloningscircuits bij MS

Onderzoekers ontdekten verstoringen in het beloningssysteem in de hersenen bij chronische pijn, met name in de hersengebieden betrokken bij de motivatie aspecten. Dit weerspiegelt waarschijnlijk de slecht aangepaste fysiologie van chronische pijn en mogelijk het kenmerk van pijn bij MS, een ziekte waarbij beloningsbeperking al één van de kenmerken is.
Lees meer
  • 10-06-2016

Rol afname grijze stof-volume in MS

Lokaal volumeverlies van grijze stof in de kleine hersenen gaat gepaard met hogere EDSS-scores en toename van witte stof laesievolume. Mensen met SPMS vertonen beduidend meer verlies van grijze stof volume dan mensen met RRMS.
Lees meer
  • 13-05-2016